Start Artykuły PROGRAM ADORACJI ORAZ NABOŻEŃSTW
PROGRAM ADORACJI ORAZ NABOŻEŃSTW PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
czwartek, 18 kwietnia 2019 10:56

PROGRAM ADORACJI ORAZ NABOŻEŃSTW

W TRIDUUM PASCHALNYM – 2019 r.

 

 1. Liturgia w Wielki Czwartek rozpoczyna się o godz. 18:00.
 2. Adoracja w Ciemnicy w Wielki Czwartek (do godz. 24:00)

19:00 – wspólna

20:00 – Róża Różańcowa p.w. św. siostry Faustyny zelatorki Marty Chochla

21:00 – Róża Różańcowa p.w. św. Antoniego Padewskiego zelatorki Stanisławy Hatlaś

22:00 – Róża Różańcowa p.w. św. Kingi zelatorki Renaty Janus

23:00 – Róża Różańcowa p.w. Narodzenia NMP zelatorki Władysławy Królewskiej

 1. Liturgia Wielkiego Piątkugodz. 17:00.
 2. Adoracja w Wielki Piątek w Ciemnicy, a wieczorem przy Grobie Pańskim (6:00 – 24:00):

6:00 – Róża Różańcowa p. w. śś. Joachima i Anny rodziców Maryi zelatorki Anny Poręba

7:00 – Róża Różańcowa p.w. MB Królowej Polski zelatorki Antoniny Ptaszkowskiej

8:00 – Róża Różańcowa p.w. MB Niepokalanie Poczętej zelatorki Heleny Ptaszkowskiej

9:00 – Droga Krzyżowa (śpiewana przez świeckich na melodię kalwaryjską)

10:00 – Róża Różańcowa p.w. NMP Matki Kościoła zelatorki Heleny Wacławiak

11:00 – Róża Różańcowa p.w. św. Piotra Apostoła zelatora Piotra Jelito

12:00 – Róża Różańcowa p.w. św. Pawła Apostoła zelatora Ferdynanda Poręba

13:00 – Róża Różańcowa p.w. św. Józefa Opiekuna zelatora Józefa Ruszkowicza

14:00 – Dziecięce Róże Misyjne: (p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus zelatorki Kingi Jelito; p.w. MB Różańcowej zelatorki Justyny Janus; p.w. św. Teresy

z Kalkuty zel. Julii Siedlarz; p.w. św. Jana Chrzciciela zel. Karola Kowaczka; p.w. św. Krzysztofa zel. Martyny Jawor)

15:00 – Droga Krzyżowa (i Koronka) – nieformalna Grupa Godziny Miłosierdzia

16:00 – Misyjna Róża Różańcowa p.w. Bł. ks. Michała Tomaszka i ks. Zbigniewa Strzałkowskiego zelatorki

Marii Rymanowicz

17:00 – Liturgia Wielkiego Piątku (liturgia Słowa, adoracja Krzyża, Komunia Św., procesja do Grobu Pańskiego);

po 19:30 – Gorzkie Żale (trzy części); z ostatnim Kazaniem Pasyjnym

19:00 – wspólna

20:00 – Misyjna Róża Różańcowa p. w. św. Maksymiliana Marii Kolbego zelatorki Janiny Siedlarz

21:00 – Młodzież oraz Muzyczna Grupa Młodzieżowa „Siewcy Miłości” i młodzież ŚDM

22:00 do 24:00 dwugodzinna adoracja indywidualna w ciszy

24:00 – zakończenie adoracji (depozycja Najświętszego Sakramentu).

 1. Liturgia Wielkiej Sobotygodz. 20:00.
 2. Adoracja w Wielką Sobotę przy Grobie Pańskim (6:00-20:00):

6:00 – Akcja Katolicka

7:00 – Caritas

8:00 – Rada Parafialna

9:00 – sołtysi i Rady Sołeckie (święcenie pokarmów)

10:00 – strażacy (święcenie pokarmów)

11:00 – chórzyści (święcenie pokarmów)

12:00 – I „Róża rodziców modlących się za dzieci" – p.w. św. Jadwigi Andegaweńskiej (Stanisława

Bogdańska ); II „Róża rodziców modlących się za dzieci" – p.w. św. Jana Pawła II (Katarzyna Gruca)

13:00 – III „Róża rodziców modlących się za swe dzieci" – p.w. sł. Bożego ks. Józefa Andrasza (Elżbieta

Kogut); IV „Róża rodziców modlących się za swe dzieci” – p.w. św. Rity (Janina Siedlarz)

14:00 – Młodzież: Muzyczna Grupa Młodzieżowa „Siewcy Miłości” i ŚDM (muzycznie)

15:00 – nieformalna Grupa Godziny Miłosierdzia (Koronka do Bożego Miłosierdzia)

16:00 – lektorzy i ministranci

17:00 – DSM i schola

18:00 – szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej

19:00 – harcerze– bez IHS

20:00 – Liturgia Wielkiej Soboty; (liturgia ognia, liturgia Słowa, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, Msza św.

 1. Niedziela Wielkanocna – 6:00 procesja Rezurekcyjna (inne Msze św.: 9:00 – 10:30 – 12:00)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 1. Podany porządek jest jedynie propozycją, albowiem jeśli nie możemy przyjść o wyznaczonej porze, zapraszam oczywiście kiedykolwiek indziej wedle dyspozycji czasowej.
 2. W Niedzielę Wielkanocną i Wielkanocny Poniedziałek Msze św. porządku: 6:00 (7:00), 9:00, 10:30, 12:00 (zamiast 14:30!).
 3. Chór śpiewać będzie w Niedzielę Wielkanocną 0 10:30 , zaś w Poniedziałek Wielkanocny o 12:00.
 4. Młodzieżowa Grupa Muzyczna „Siewcy Miłości” – w I oraz II dzień Świąt o 9:00.
 5. Schola dziecięca – w I dzień Świąt o 12:00 oraz II dzień Świąt o 10:30.

 

Porządek Nabożeństw i innych czynności liturgicznych od 15 do 22 IV):

 

 • Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek: 6:30

Dla wracających z zagranicy i studiów będą półgodzinne dyżury księży w konfesjonale: od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy przed Mszami.

 

 • Wielka Środa – 18:00 (17:30 – Droga Krzyżowa dla dzieci i młodzieży)

We Wielką Środę po Mszy św. wieczornej usuwa się Wodę Święconą z chrzcielnicy i kropielnic.

We Wielką Środę (23 III) o 17:30 Droga Krzyżowa dla dzieci a o 18:00 Msza św. z Nowenną do MBNP

 

 • Wielki Czwartek: 18:00 – Msza Wieczerzy Pańskiej (Adoracja w Ciemnicy od ok. 19:00 – 24:00)

W Wielki Czwartek sprawuje się tylko dwie Msze św.: Msza Krzyżma w Katedrze i Msza Wieczerzy w parafiach.

W Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej przypada ustanowienie dwóch sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa.

W Wielki Czwartek przypada „Dzień Kapłański” (ustanowienie tego sakramentu) i ustanowienie Eucharystii

Adoracja Najświętszego Sakramentu podczas Triduum Paschalnego: we Wielki Czwartek – po Mszy Wieczerzy Pańskiej ok. 19:00 do 24:00 (w Ciemnicy w kaplicy bocznej).

Także adorują Jezusa według ustalonego grafiku: ministranci i lektorzy oraz DSM-ki;

Dla wracających z zagranicy i studiów będą półgodzinne dyżury księży w konfesjonale w Wielki Czwartek (o godz. 19:30) i w Wielki Piątek (o godz. 20:30); we Wielką Sobotę przy „święconce”.

 

 • Wielki Piątek: 17:00 – Liturgia Męki Pańskiej [9:00 i 15:00 – dwie Drogi Krzyżowe], (Adoracja od 6:00 do 24:00)

Adoracja Najświętszego Sakramentu podczas Triduum Paschalnego we Wielki Piątek – od 6:00 do 22:00 (w Ciemnicy w kaplicy, a po Liturgii Męki Pańskiej od ok. 19:00 do 22:00 przy Grobie Pańskim koło chrzcielnicy);

Wartę przy Grobie Pańskim pełnią strażacy z OSP i harcerze. Strażaków proszę również o rozpalenie ognia i asystę w procesji rezurekcyjnej.

Także w Ciemnicy i przy Grobie Pańskim adorację mają: ministranci, lektorzy i DSM

W Wielki Piątek będą dwie Drogi Krzyżowe: przed południem o 9:00 (ta śpiewana przez świeckich na melodię kalwaryjską) oraz o 15:00 (nieformalna Grupa Miłosierdzia Bożego + Koronka do Bożego Miłosierdzia).

W Wielki Piątek podczas liturgii Krzyż adorują tylko ministranci, lektorzy, szafarze, Rada Parafialna, zelatorzy Róż i Caritas – a pozostali wierni podchodzą do ucałowania krzyża po skończonej liturgii w czasie Gorzkich Żali.

Ofiary zbierane przy adoracji Krzyża w Wlk. Piątek i Wlk. Sobotę – są na utrzymanie miejsc kultu w Ziemi Świętej.

Dzieci, które zbierały do skarbonek jałmużnę wielkopostną, składają ją obok tacy przy ucałowaniu krzyża.

W Wielki Piątek bezpośrednio po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej śpiewać będziemy trzy części Gorzkich Żali (pierwszą zaśpiewa chór, a dwie pozostałe już sami wierni). Po I części – ostatnie Kazanie Pasyjne.

Po zakończeniu liturgii w Wlk. Piątek obnaża się ołtarz. Odpusty zupełne można zyskać w W. Czwartek i W. Piątek.

Przez cały Wielki Piątek obowiązuje nas ścisły post (posilamy się 3 razy dnia, w tym dwa razy lekko i raz do syta: obowiązuje od 18 do 60 lat) i abstynencja od pokarmów mięsnych (obowiązuje od 14 lat do końca życia).

 

 • Wielka Sobota: 20:00 – Wigilia Paschalna (9:00, 10:00, 11:00 – święcenie pokarmów); (Adoracja od 6:00 do 20:00)

Adoracja Najświętszego Sakramentu podczas Triduum Paschalnego we Wielką Sobotę – od 6:00 do 20:00 (przy Grobie Pańskim); o 19:00 – Adoracja w Grobie prowadzona przez Harcerzy

W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów wielkanocnych nastąpi trzy razy – o godzinach 9:00, 10:00 i 11:00.

W Wielką Sobotę wieczór na liturgię Wigilii Paschalnej proszę przynieść świece (mogą być nabyte PASCHALIKI)!

W Wielką Sobotę oraz we Wielkanoc pamiętajmy też o naszych zmarłych!

W Wielką Sobotę zaleca się także w miarę możności powstrzymanie się od pokarmów mięsnych.

 • Niedziela Wielkanocna: 6:00 (Rezurekcja) – 9:00 (schola) – 10:30 (chór) – 12:00 (zespół) (nie ma o 14:30)

Chór śpiewać będzie w Niedzielę Wielkanocną na „sumie” o 10:30 oraz w Poniedziałek Wielkanocny o 12:00.

 • Poniedziałek Wielkanocny: 7:00 – 9:00 (zespół) – 10:30 (schola) – 12:00 (chór) (nie ma o 14:30)