Start Artykuły Tajemnicze znaki ustanowione przez Chrystusa (Sakramenty) cz. I
Tajemnicze znaki ustanowione przez Chrystusa (Sakramenty) cz. I PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
sobota, 25 stycznia 2014 18:21

        Kościół w miarę swego rozwoju doskonalił swą naukę na temat prawd wiary i ujął ją w Wyznanie Wiary (Credo). Określił też precyzyjnie ilość Ksiąg Pisma Świętego Starego    i Nowego Testamentu (Kanon) i podał zestaw sakramentów ustanowionych przez Chrystusa które zawarł w liczbie siedmiu. Należą do nich: chrzest, bierzmowanie, eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo. Wszystkie sakramenty zostały ustanowione przez Chrystusa. Nikt więc nie może w nich niczego zmienić i niczego do nich dodać. To z Jego woli pewne znaki i słowa są narzędziem łaski. Przez te znaki Syn Boga dotyka człowieka i wspomaga jego duchowy rozwój.

          Znaki są czytelne, wzięte z życia. To, co sprawiają na co dzień w wymiarze ciała, w sakramencie sprawiają w wymiarze ducha. To podobieństwo działania pomaga człowiekowi w zrozumieniu skutków sakramentalnej łaski. Woda obmywa i daje wzrost, chleb daje siłę, oliwa leczy, przysięga zobowiązuje. Sakramenty są dane przez Chrystusa dla Kościoła, ponieważ Zbawiciel przez nie doskonali Kościół. Przez sakramenty nieustannie płynie w sposób pewny łaska do ludzkich serc, a przez nie do całego Kościoła. Bóg może udzielić łaski na tysiące sposobów, człowiek jednak potrzebuje pewności otrzymanej łaski. Dlatego Chrystus połączył jej udzielanie z widzialnymi znakami. Ile razy znak zostanie uczyniony, łaska z pewnością zostanie udzielona. Przy takim postawieniu sprawy ciągle trzeba jednak pamiętać, że jej odbiór zależy od dobrej woli i wiary przyjmującego.