Start Artykuły Wspomnienie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki ks. Andrzej Ziółkowski CM
Wspomnienie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki ks. Andrzej Ziółkowski CM PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. A. Ziółkowski   
sobota, 18 października 2014 18:52

           Wprawdzie nie znamy do końca całej prawdy dotyczącej trudnych kart  naszej powojennej historii, ale to nie znaczy, że nie znamy obrazów historii. Wielu Polaków dojrzewało wraz z błogosławionym księdzem Jerzym. Wszyscy oni są świadkami historii. I dopóki żyją, dopóki pamiętają obrazy wolności, kazania błogosławionego, trudne sytuacje, dopóty    będziemy wciąż uczyć się najnowszej historii. Jest to szczególne zadanie żywych świadków. Pamięć o wydarzeniach lat 70. i 80. ubiegłego wieku przetrwa w sercach i umysłach ludzi odważnych. Oprócz obrazów historii są także obrazy modlitwy, jak chociażby Msze św. w intencji Ojczyzny, które w okresie stanu wojennego sprawowano w wielu kościołach. Te niezapomniane spotkania wyzwalały w nas poczucie siły, patriotyzmu. To właśnie podczas tych wspólnych modlitw, śpiewów pieśni patriotycznych, przyjmowanych sakramentów, a szczególnie spowiedzi i Komunii św. czuliśmy się wolni. Wspólnotowa modlitwa tysięcy ludzi była cudownym aktem zaufania Bożej Opatrzności. Pamięć o życiu bł. księdza Jerzego Popiełuszki jest wciąż żywa. Szczególnie dla tych, którzy pamiętają go osobiście. Trudno jest to wszystko opisać. Wielu ludzi nie chce wracać do tamtych chwil ze względu na silne emocjonalne przeżycia. Ksiądz Jerzy wypełnił to, o czym mówił Chrystus w dzisiejszej Ewangelii: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą (Łk 12,4). On sam wciąż powtarzał, aby zło dobrem zwyciężać. Wypełnił plan Boga. Jakże prosta jest Ewangelia w jego nauczaniu. Dlaczego? Bo zaświadczył to ofiarą ze swego życia.   Oby ta pamięć wciąż poszerzała się w pokoleniu młodych Polaków. i to jest także bardzo ważne zadanie dla nas, ludzi dorosłych. Na temat bł. księdza Jerzego wiele już napisano, powiedziano, sfilmowano. Nie czas i miejsce na krytykę medialnych przekazów. Dobrze że są. Lepiej będzie, gdy będziemy je ulepszać, nie zaś krytykować, a najlepiej będzie, gdy będziemy żyli życiem błogosławionego. Amen.

Cytaty służące pogłębieniu kazania

        Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to pozostać wewnętrznie wolnym, nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia, pozostać sobą w każdej sytuacji życiowej. Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami. Nasze synostwo Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności. (…) Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to kierować się w życiu sprawiedliwością. Sprawiedliwość wypływa z prawdy i miłości. Im więcej jest w człowieku prawdy i miłości, tym więcej i sprawiedliwości. Sprawiedliwość musi iść w parze z miłością, bo bez miłości nie można być w pełni sprawiedliwym. (Z Pism bł. Jerzego Popiełuszki)

         Zwyciężać zło dobrem, to zachować wierność prawdzie. Prawda jest bardzo delikatną właściwością naszego rozumu. Dążenie do prawdy wszczepił w człowieka sam Bóg, stąd w człowieku jest naturalne dążenie do prawdy i niechęć do kłamstwa. Prawda, podobnie jak sprawiedliwość, łączy się z miłością, a miłość kosztuje. (Z Pism bł. Jerzego Popiełuszki.