Start Artykuły Rok 1955, powstanie Układu Warszawskiego, V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w Warszawie.
Rok 1955, powstanie Układu Warszawskiego, V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w Warszawie. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
sobota, 30 maja 2015 18:41

W styczniu 1955 roku odbyło się III Plenum KC PZPR. Bolesław Bierut wygłosił  referat wiodący o zadaniach partii w walce o umacnianie codziennej więzi z masami pracującymi.  W dobie kryzysu, kiedy to w 1955 roku powoli zaczęło uwidoczniać się fiasko planu sześcioletniego, starano się za wszelką cenę za pomocą propagandy sukcesu, udowodnić, że sukcesy partii rządzącej w kwestiach gospodarczych są prawdziwe. Wbrew temu coraz częściej obserwowano objawy niezadowolenia społecznego. 18 października tegoż roku uruchomiono Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Fastach koło Białegostoku, obok tego zakładu, komuniści afiszowali się innymi pozornymi sukcesami  planu sześcioletniego. Hucznie świętowano rozpoczęcie pracy przez elektrownię Jaworzno II, także podkreślano zbudowanie i uruchomienie zakładów aluminium w Skawinie.

W dniach od 11 do 14 maja 1955 roku odbyła się druga konferencja państw bloku wschodniego. Tematem konferencji stała się zasada zapewnienia pokoju i stabilizacji w Europie poprzez współpracę militarną komunistycznych państw Europy Wschodniej. Na spotkanie przybył obserwator Chińskiej Republiki Ludowej. Rezultatem konferencji było utworzenie bloku militarnego państw komunistycznych czyli Układu Warszawskiego. W skład Układu weszły ZSRR, PRL, Albania, Bułgaria, Czechosłowacja, Rumunia i Węgry. Układ Warszawski miał być paktem militarnym o charakterze obronnym, właściwie miał stanowić przeciwwagę dla powstałego w 1949 roku  NATO, zwłaszcza gdy włączono do niego RFN w 1954 roku. Faktycznym celem paktu była kontrola pod względem militarnym wszystkich państw wchodzących w skład tegoż paktu. Do tej pory taką kontrolę sprawowali rosyjscy oficerowie zainstalowani jako naczelni dowódcy w wojskach państw bloku komunistycznego. W 1955 roku pakt zawarto na 20 lat, w 1975 roku przedłużono go na kolejne 10 lat, a w 1985 roku na 20 lat. Pierwszym naczelnym dowódcą Układu Warszawskiego  został rosyjski oficer Iwan Koniew, zresztą na czele UW stali tylko rosyjscy oficerowie. 3 listopada 1955 roku Rząd PRL nominował Konstantego Rokossowskiego na zastępcę naczelnego dowódcy wojsk UW, co było potwierdzeniem teorii kontroli rosyjskiej i inwigilacji w sprawy wewnętrzne wojsk krajów UW w tym PRL. Jedną z głównych zasad paktu była oczywiście wzajemna pomoc w razie napaści zbrojnej na jedno lub więcej państw tegoż układu. W przyszłości okaże się jednak, że zasada ta będzie wykorzystywana w rozgrywkach wewnątrz partyjnych, także gdy władza komunistyczna i dominacja ZSRR będzie zagrożona w poszczególnych państwach. Tak było w Czechosłowacji w 1968 roku, kiedy to wjechały tam również i polskie czołgi w ramach stłumienia antykomunistycznej rewolucji.

Drugim bardzo ważnym wydarzeniem, które miało miejsce w 1955 roku, był zjazd młodzieży z całego świata. Między 31 lipca a 14 sierpnia odbył się V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń. Otwarcie Festiwalu miało miejsce w Warszawie na Stadionie dziesięciolecia. Do Warszawy przyjechało ok. 30 tyś osób z 114 krajów. W czasie Festiwalu udział wzięło wiele zespołów teatralnych i muzycznych, które zaprezentowały dziedzictwo kulturalne swoich krajów, polska młodzież chętnie poznawała zagraniczną literaturę. Światowy Festiwal pokazał, że polska młodzież nie realizuje się pod różnymi względami w zaściankowym socjalistycznym świecie. Różnobarwność strojów, piękno muzyki i ogólnie kultury pokazały, w jakim stopniu Polacy są odcięci od wszystkich nowinek i przemian kulturalnych mających miejsce na Zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych. Co więcej Polacy do tej pory nie mogli czerpać tego co najlepsze z innych kultur, gdyż stawali się automatycznie wrogami ustroju komunistycznego. Ostatecznie władze PRL-u wykorzystały propagandowy sukces zorganizowanego w Warszawie Festiwalu, jako dużego osiągnięcia w promowaniu kontaktów z młodzieżą całego świata w kierunku kształtowania pokoju na  świecie.