Start Galeria Program adoracji i nabożeństw w Wielkim Tygodniu 2024
Program adoracji i nabożeństw w Wielkim Tygodniu 2024 PDF Drukuj Email
piątek, 22 marca 2024 23:33

PROGRAM ADORACJI ORAZ NABOŻEŃSTW

W TRIDUUM PASCHALNYM – 2024 r.

 

Liturgia w Wielki Czwartek rozpoczyna się 28 III o godz. 18:00.

Adoracja w Ciemnicy w Wielki Czwartek (do godz. 24:00)

19:00 – wspólna

20:00 – Róża Różańcowa p.w. św. siostry Faustyny zelatorki Marty Chochla

21:00 – Róża Różańcowa p.w. św. Antoniego Padewskiego zelatorki Stanisławy Hatlaś

22:00 – Róża Różańcowa p.w. św. Kingi zelatorki Renaty Janus

23:00 – Róża Różańcowa p.w. Narodzenia NMP zelatorki Władysławy Królewskiej (24:00 – zakończenie)

 

Liturgia Wielkiego Piątku – 29 III  godz. 17:00.

Adoracja w Wielki Piątek w Ciemnicy, a wieczorem przy Grobie Pańskim (6:00 – 24:00):

6:00 – Róża Różańcowa p. w. śś. Joachima i Anny rodziców Maryi zelatorki Anny Poręba

7:00 – Róża Różańcowa p.w. MB Królowej Polski zelatorki Antoniny Ptaszkowskiej

8:00 – Róża Różańcowa p.w. MB Niepokalanie Poczętej zelatorki Heleny Ptaszkowskiej

9:00 – Droga Krzyżowa (śpiewana przez świeckich na melodię kalwaryjską)

10:00 – Róża Różańcowa p.w. NMP Matki Kościoła zelatorki Heleny Wacławiak

11:00 – Róża Różańcowa p.w. św. Piotra Apostoła zelatora Piotra Jelito

12:00 – Róża Różańcowa p.w. św. Pawła Apostoła zelatora Ferdynanda Poręba

13:00 – Róża Różańcowa p.w. św. Józefa Opiekuna zelatora Józefa Ruszkowicza

14:00 – Dziecięce Róże Misyjne: (p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus zelatorki Kingi Jelito; p.w. MB

Różańcowej zelatorki Justyny Janus; p.w. św. Teresy z Kalkuty zel. Karola Wielochy;

p.w. św. Jana Chrzciciela zel. Karola Kowaczka; p.w. św. Krzysztofa zel. Martyny Jawor)

15:00 – Droga Krzyżowa (i Koronka) – nieformalna Grupa Godziny Miłosierdzia

16:00 – Misyjna Róża Różańcowa p.w. bł. ks. Michała Tomaszka i bł. ks. Zbigniewa Strzałkowskiego

zelatorki Marii Rymanowicz

17:00 – Liturgia Wielkiego Piątku (liturgia Słowa, adoracja Krzyża, Komunia Św., procesja

do Grobu Pańskiego)

po 19:30 – Gorzkie Żale (trzy części); z ostatnim Kazaniem Pasyjnym

19:00 – wspólna

20:00 – Misyjna Róża Różańcowa p. w. św. Maksymiliana Marii Kolbego zelatorki Janiny Siedlarz

21:00 – Młodzież oraz Muzyczna Grupa Młodzieżowa „Uradowani”  i młodzież z KSM i ŚDM (muzycznie)

22:00 do 24:00 dwugodzinna adoracja indywidualna w ciszy

24:00 – zakończenie adoracji (depozycja Najświętszego Sakramentu).

 

Liturgia Wielkiej Soboty – 30 III godz. 20:00.

Adoracja w Wielką Sobotę przy Grobie Pańskim (6:00-20:00):

6:00 – Akcja Katolicka i Caritas

7:00 – Rada Parafialna

8:00 – schola

9:00 – sołtysi i Rady Sołeckie (święcenie pokarmów)

10:00 – strażacy (święcenie pokarmów)

11:00 – chórzyści (święcenie pokarmów)

12:00 – I „Róża rodziców modlących się za dzieci" – p.w. św. Jadwigi Andegaweńskiej (Stanisława

Bogdańska ); II „Róża rodziców modlących się za dzieci" – p.w. św. Jana Pawła II (Katarzyna Gruca)

13:00 – III „Róża rodziców modlących się za swe dzieci" – p.w. sł. Bożego ks. Józefa Andrasza (Elżbieta

Kogut); IV „Róża rodziców modlących się za swe dzieci” – p.w. św. Rity (Janina Siedlarz)

14:00 – szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej

15:00 – nieformalna Grupa Godziny Miłosierdzia (Koronka do Bożego Miłosierdzia)

16:00 – lektorzy i ministranci

17:00 – DSM i zespół „Chwalmy Pana” i klasy VII i VIII – czyli będący na drodze sakramentalnej

(muzycznie)

18:00 – Młodzież: Muzyczna Grupa Młodzieżowa „Uradowani” oraz KSM i ŚDM (muzycznie)

19:00 – harcerze – bez IHS

20:00 – Liturgia Wielkiej Soboty; (liturgia ognia, liturgia Słowa, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych,

Msza św.)

Niedziela Wielkanocna – 6:00 procesja Rezurekcyjna (inne Msze św.: 9:00 – 10:30 – 12:00)

++++++++++++++++++++++++++++++++++

porządek jest jedynie propozycją, albowiem jeśli nie możemy przyjść o wyznaczonej

porze, zapraszam oczywiście kiedykolwiek indziej wedle dyspozycji czasowej.

W Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny Msze św. porządku: 6:00 (7:00), 9:00, 10:30, 12:00.

Chór śpiewać będzie: trzy razy w liturgii Triduum Paschalnego; w Niedzielę Wielkanocną o 10:30

i w Poniedziałek Wielkanocny o 12:00.

Młodzieżowe Grupy Muzyczne śpiewać będą: w I dzień Świąt Wielkanocnych: „Uradowani” (9:00);

„Chwalmy Pana” (12:00); oraz w II dzień Świąt: „Uradowani” (9:00), „.W Górę Serca” (7:00);

schola dziecięco-młodzieżowa w II dzień Świąt o 10:30.

 

Porządek Nabożeństw i innych czynności liturgicznych od 2 IV do 10 IV):

Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek: 6:30

Dla wracających z zagranicy i studiów będą półgodzinne dyżury księży w konfesjonale: od Wielkiego

Poniedziałku do Wielkiej Środy po Mszach św. porannych (1/2 h).

 

Wielka Środa17:00 (16:30 – Droga Krzyżowa dla dzieci i młodzieży)

W Wielką Środę po Mszy św. wieczornej usuwa się Wodę Święconą z chrzcielnicy i kropielnic.

W Wielką Środę o 16:30 Droga Krzyżowa dla dzieci a o 17:00 Msza św. z Nowenną do MBNP

W Wielką Środę po Mszy św. wieczornej o 17:00 od godz. 18:00 jeszcze półgodzinna spowiedź

święta (do 18:30).

 

Wielki Czwartek: 18:00 – Msza Wieczerzy Pańskiej (Adoracja w Ciemnicy od ok. 19:00 – 24:00)

W Wielki Czwartek sprawuje się tylko dwie Msze św.: Msza Krzyżma w Katedrze i Msza Wieczerzy

w parafiach.

W Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej przypada ustanowienie dwóch sakramentów: Eucharystii

i Kapłaństwa.

W Wielki Czwartek przypada „Dzień Kapłański” (ustanowienie tego sakramentu) i ustanowienie

Eucharystii

Adoracja Najświętszego Sakramentu podczas Triduum Paschalnego: we Wielki Czwartek

– po Mszy Wieczerzy Pańskiej ok. 19:00 do 24:00 (w Ciemnicy w kaplicy dolnej).

Także adorują Jezusa według ustalonego grafiku: ministranci i lektorzy oraz DSM-ki.

Dla wracających z zagranicy, z delegacji i studiów będą półgodzinne dyżury księży w konfesjonale

w Wielki Czwartek (o godz. 19:30) i w Wielki Piątek (o godz. 20:30); w Wielką Sobotę

przy „święconce”.

 

Wielki Piątek: 17:00 – Liturgia Męki Pańskiej [9:00 i 15:00 – dwie Drogi Krzyżowe], (Adoracja

od 6:00 do 24:00)

Adoracja Najświętszego Sakramentu podczas Triduum Paschalnego w Wielki Piątek – od 6:00

do 24:00 (w Ciemnicy w kaplicy, a po Liturgii Męki Pańskiej od ok. 19:00 do 24:00 przy Grobie

Pańskim koło chrzcielnicy).

Wartę przy Grobie Pańskim pełnią strażacy z OSP i harcerze. Strażaków proszę również

o rozpalenie ognia i asystę w procesji rezurekcyjnej.

Także w Ciemnicy i przy Grobie Pańskim adorację mają: ministranci, lektorzy i DSM

W Wielki Piątek będą dwie Drogi Krzyżowe (u góry): przed południem o 9:00 (ta śpiewana

przez świeckich na melodię kalwaryjską) oraz o 15:00 (nieformalna Grupa Miłosierdzia Bożego

+ Koronka do Bożego Miłosierdzia).

W Wlk. Piątek podczas liturgii Krzyż adorują tylko ministranci, lektorzy, szafarze, Rada Parafialna,

zelatorzy Róż i Caritas – pozostali wierni podchodzą do adoracji Krzyża po skończonej liturgii

w czasie Gorzkich Żali.

Ofiary zbierane przy adoracji Krzyża w Wlk. Piątek i Wlk. Sobotę – są na utrzymanie miejsc kultu

w Ziemi Świętej.

Dzieci, które zbierały do skarbonek jałmużnę wielkopostną, składają ją obok tacy przy ucałowaniu krzyża.

W Wielki Piątek bezpośrednio po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej śpiewać będziemy trzy części

Gorzkich Żali (pierwszą zaśpiewa chór, a dwie pozostałe już sami wierni). Po I części – ostatnie

Kazanie Pasyjne.

Po zakończeniu liturgii w Wlk. Piątek obnaża się ołtarz. Odpusty zupełne można zyskać

w W. Czwartek i W. Piątek.

Przez cały Wielki Piątek obowiązuje nas ścisły post (posilamy się 3 razy dnia, w tym dwa razy lekko

i raz do syta: obowiązuje od 18 do 60 lat) i abstynencja od pokarmów mięsnych (obowiązuje

od 14 lat do końca życia).

 

Wielka Sobota: 20:00 – Wigilia Paschalna (9:00, 10:00, 11:00 – święcenie pokarmów wewnątrz

świątyni); (Adoracja od 6:00 do 20:00)

Adoracja Najświętszego Sakramentu podczas Triduum Paschalnego we Wielką Sobotę – od 6:00

do 20:00 (przy Grobie Pańskim); o 19:00 – Adoracja w Grobie prowadzona przez Harcerzy

W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów wielkanocnych nastąpi trzy razy – o godzinach 9:00,

10:00 i 11:00.

W Wielką Sobotę wieczór na liturgię Wigilii Paschalnej proszę przynieść świece (mogą być nabyte

PASCHALIKI)!

W Wielką Sobotę oraz we Wielkanoc pamiętajmy też o naszych zmarłych! Paschaliki mogą zapłonąć

na cmentarzach.

W Wielką Sobotę zaleca się także w miarę możności powstrzymanie się od pokarmów mięsnych.

 

Niedziela Wielkanocna (31 III): zmiana czasu na letni; 6:00 (Rezurekcja) – 9:00 (zespół

„Uradowani”) – 10:30 (chór parafialny) – 12:00 („Chwalmy Pana”)

 

Poniedziałek Wielkanocny (1 IV): 7:00 (zespół „W Górę Serca”) – 9:00 (zespół „Uradowani”) –

10:30 (schola dziecięco-młodzieżowa – 12:00 (chór parafialny)

Chór śpiewać będzie: 3 x w Triduum Paschalne, w Niedzielę Wielkanocną (10:30), w Poniedziałek

Wielkanocny (12:00).

Poprawiony: sobota, 23 marca 2024 23:37