Start Informacje Niedziela w Oktawie BN „Niedziela Świętej Rodziny” – 30 grudnia 2018
Niedziela w Oktawie BN „Niedziela Świętej Rodziny” – 30 grudnia 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 30 grudnia 2018 19:33

Niedziela w Oktawie BN „Niedziela Świętej Rodziny” – 30 grudnia 2018

W tygodniu:

Niedziela – 30 XII – Niedziela Synodalna, Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Poniedziałek – 31 XII – wsp. dow. św. Sylwestra I, pap. (zakończenie „Starego Roku”)

Wtorek – 1 I – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (Oktawa BN – „Nowy Rok”)

I Środa – 2 I – śś. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dok. Kośc.

I Czwartek – 3 I – wsp. dow. Najświętszego Imienia Jezus (wotywa o Eucharystii)

I Piątek – 4 I – „przed Objawieniem Pańskim” (wotywa o NSPJ)

I Sobota – 5 I – „przed Objawieniem Pańskim” (rano wotywa o NMP)

I Niedziela – 6 I – Uroczystość Objawienia Pańskiego (czyli „Trzech Króli”); Adoracja IHS

 1. Lit. Słowa poucza, że rodzina Bogu winna ofiarować swe dzieci i rodzinne losy, jak to czyni z Samuelem jego matka Anna i Maryja z Jezusem.
 2. Przeżywamy dziś Święto Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa – która jest wzorem rodzin chrześcijańskich.
 3. Dzisiejsza niedziela 30 XII jest obchodzona jako „Dzień Jubileuszy Małżeńskich” – wszystkich jubilatów małżeńskich polecam modlitwie.
 4. Jest to także kolejna Niedziela Synodalna z własną liturgią wyznaczoną przez Ks. Biskupa.
 5. Małżonkowie będący obok siebie po homilii podadzą sobie dłonie dla odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i błogosławieństwa Kościoła.
 6. W miejsce kazania, zgodnie z uprzednią zapowiedzią, wysłuchamy dziś Listu Biskupa Tarnowskiego na temat małżeństwa rodziny.
 7. W Krakowie w Centrum Kongresowym dziś 30 XII o 18:00 koncert najpiękniejszych kolęd świata „Betlejem w Krakowie” (patrz: plakat).
 8. Jutro 31 XII przypada ostatni dzień roku kalendarzowego – porządek nabożeństw jest następujący: do południa Msze św. tylko o 7:00 i 9:00.
 9. Natomiast nabożeństwo Nieszporów Starorocznych z kazaniem podsumowującym „życie parafii w minionym roku” będzie po południu o 17:00.

10.  Po nieszporach będzie Msza św. już bez homilii – na pożegnanie Starego Roku odśpiewamy:

 • Przeprośne (przebłagalne) „Suplikacje” za popełnione grzechy minionego czasu
 • Dziękczynne „Te Deum” za wszelkie dobro i łaski od Boga w kończącym się roku

11.  We wtorek zaś 1 stycznia, w kończącą się Oktawę BN, obchodzi się Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – jest to święto obowiązkowe.

12.  1 stycznia – to pierwszy dzień „Nowego Roku”. Wszystkie Msze św. do południa (7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00). Nie ma o 14:30.

13.  Po Mszach św. w „Nowy Rok” modlić się będziemy przed Najświętszym Sakramentem: o uproszenie łask i natchnień Bożych do dobrego na każdy dzień, śpiewając także hymn do Ducha Świętego „O Stworzycielu Duchu przyjdź”. Do praktyki tej przywiązany jest odpust zupełny.

14.  Zgodnie z tradycją, przynajmniej przed „sumą” należy dokonać obrzędu poświęcenia wody i pokropienia wiernych w celu przypomnienia przyrzeczeń złożonych na chrzcie św. U nas odnowienie zobowiązań chrzcielnych z pokropieniem będzie na każdej Mszy św. w miejsce Aktu Pokuty.

15.  1 stycznia („Nowy Rok”) jest też Światowym Dniem Modlitw o Pokój – u nas wezwanie o pokój pojawi się też w Modlitwie Wiernych.

16.  W tygodniu w naszej parafii przypada „misyjna I środa” – modlitwa za naszych misjonarzy i ofiara na misje. Zmiana tajemnic Róż Misyjnych.

17.  Comiesięczna spowiedź na I piątek, z racji dopiero co odbytej spowiedzi świątecznej, będzie tylko w I piątek przez godzinę od 16:00

18.  Nie ma w I piątek wyjazdu kapłana do chorych, bo był dodatkowo przed świętami Bożego Narodzenia.

19.  Kandydaci do bierzmowania przychodzą w I czwartek na Adorację Najświętszego Sakramentu w godz. 15:00 do 20:00.

20.  Zaś Adoracja ogólna IHS, jak zwykle w I piątek od 13:30 do 22:00 – pilnujmy swoich „godzinnych zobowiązań”.

21.  Spotkanie pierwszopiątkowe przed bierzmowaniem dla uczniów klas VII, VIII i III gimnazjum jak zwykle o 17:00.

22.  W I czwartek Msze św. rano o 6:30 (z Litanią do Krwi Chrystusa) i wieczorem o 17:00 (z Adoracją IHS).

23.  W I piątek Msze św. będą odprawiane o godzinach: 6:30 (z Litanią do NSPJ) – 15:00 (Godzina Miłosierdzia) i 17:00 (z Adoracją Sanctissimum).

24.  W I sobotę Msze św. będą o godzinach: 6:30 (z Litanią do MB) , 8:00 (z Litanią do MB) oraz o 17:00 (z Adoracją Najświętszego Sakramentu).

25.  W te dni modlić się będziemy: o powołania, za powołanych, za misje i w intencjach wynagradzających za grzechy świata.

26.  W następną niedzielę 6 I 2019 r. przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – Msze św. w porządku uroczystym: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00.

27.  To także I niedziela stycznia – stąd w tę I niedzielę (w „Trzech Króli”) po wszystkich Mszach św. Adoracja Eucharystii.

28.  Podczas każdej Mszy św. nastąpi poświęcenie: złota, kadzidła, mirry i kredy.

29.  Taki zestaw kadzidła z węgielkiem „dla okadzenia domostwa” oraz z kredą „dla napisania na odrzwiach inicjałów Trzech Mędrców” można będzie nabyć, albowiem wystawione będą one na stoliku z tyłu kościoła – złożona przy tej okazji do skarbony dowolna ofiara będzie „na misje”.

30.  Jest to równocześnie Dzień Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej (DMD).

31.  Jak również 6 stycznia – to Misyjny Dzień Dziecka połączony z zakończeniem „kolędowania misyjnego” dzieci.

32.  Pamiętajmy też o naszych misjonarzach rodakach: bratu Janie Mężyku w Burkina Faso w Afryce i o siostrze Stanisławie Siedlarz na Syberii.

33.  W naszych świątyniach 6 I wyznaczona jest rokroczna składka na tacę na cele misji. Po „prymarii” zmiana tajemnic Róż Mężczyzn.

34.  W „Trzech Króli” kończy się świętowanie BN poprzez celebracje Jego Oktawy. O 9:00 śpiewa zespół młodzieżowy, o 12:00 zaś nasz chór.

35.  Zarówno dziś (30 XII) w Niedzielę Świętej Rodziny, jak i w najbliższy wtorek (1 I) czyli w Nowy Rok oraz w przyszłą niedzielę (6 I) w Trzech Króli – Msze św. są tylko do południa o godz.: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00. (nie ma o 14:00!). Nie ma też w te dni rocznych wypominków.

36.  Intencja ewangelizacyjna wyznaczona przez Stolicę Apostolską na styczeń brzmi: „Za ludzi młodych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, aby naśladując Maryję, odpowiadali na powołanie Pana, by przekazywać światu radość płynącą z Ewangelii”.

37.  Porządek kapłańskiej „kolędy”, czyli wizyty duszpasterskiej na ten tydzień. Proszę o możliwą obecność wszystkich członków rodziny:

 • I Środa 2.1.2019

Godz. 1500 – Godz. 1500 – Królowa Polska: od p. Jaworskich (Małgorzata i Paweł) do p. Groń (Teresa i Władysław), 11 domów – Ks. Proboszcz (przerwa o 17:00)

Godz. 1500 – Królowa Górna: od p. Poręba (Maria i Eugeniusz) do p. Sadowscy (Renata i Wojciech), 13 domów – Ks. Jan (przerwa o 17:00)

 • I Czwartek 3.1.2019

Godz. 1500 – Królowa Polska: od p. Homoncik (Jolanta) do p. Bochenek (Marek i Helena), 11 domów – Ks. Proboszcz (przerwa o 17:00)

Godz. 1500 – Królowa Górna: od p. Poręba (Maria i Stanisław) do p. Królewskich (Władysława i Jan), 10 domów – Ks. Jan (przerwa o 17:00)

 • I Piątek 4.1.2019

Godz. 1800 – Królowa Górna: od p. Hatlaś do p. Gaborek (Janusz i Bożena), 6 domów – Ks. Proboszcz

Godz. 1800 – Królowa Górna: od p. Ochwat (Monika i Piotr) do p. Szczepka (Teresa i Krzysztof), 9 domów – Ks. Jan

 • I Sobota 5.1.2019

Godz. 900 – Królowa Górna: od. p. Poręba (Jadwiga) do p. Michalik (Jan i Krystyna), 20 domów – Ks. Proboszcz (przerwa o 17:00)

Godz. 900 – Mszalnica: od p. Świgut (Wiesław) do p. Śmierciak (Andrzej), 20 domów – Ks. Jan (przerwa o 17:00)

 • I Niedziela 6.1.2019

Godz. 1400 – Królowa Górna: od. p. Radzik (Grażyna i Marian) do p. Pazgan (Bożena i Edward), 11 domów – Ks. Proboszcz

Godz. 1400 – Królowa Polska: od p. Michalik (Andrzej i Izabela) do p. Świgut (Krystyna i Czesław), 11 domów – Ks. Jan

 • Poniedziałek 7.1.2019

Godz. 1500 – Mszalnica: od p. Kachniarz (Elżbieta i Jarosław) do p. Kruczek (Halina i Stanisław), 11 domów – Ks. Proboszcz

Godz. 1500 – Królowa Górna: od p. Ptaszkowskich (Stanisława i Marian) do p. Siedlarz (Katarzyna i Dariusz), 10 domów – Ks. Jan

38.  Przygotowujemy na kolędę: krzyż i świece, wodę święconą, Biblię i zeszyty uczniów.

39.  Obok wejścia do zakrystii umieszczona jest woda święcona dla zaczerpnięcia i zabrania do naszych domów na kolędę ale także dla częstego używania w domowych kropielnicach (Krzyż i woda święcona są sakramentaliami przeciwko złym duchom, które nas kuszą.

40.  Kapłani zabierają ze sobą także oleje święte – można poprosić o spowiedź św. czy też sakrament namaszczenia chorych.

41.  Z wizytą duszpasterską otrzymamy foldery o grupach działających w diecezji dedykowanych małżonkom i rodzinom (są one też w gablocie)

42.  W tym okresie świąteczno-feryjnym nie ma żadnych formacyjnych spotkań, zbiórek i prób różnych grup parafialnych.

43.  Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w. MB Królowej Polski, zel. Antoniny Ptaszkowskiej.

44.  Wydatki tego tygodnia: Dzieci kolędujące na misje otrzymały ode mnie po 5 zł „na cukierki” (w sumie 110 dzieci).

45.  Wino do poświęcenia i degustacji w Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty.

46.  Ciastka dla dzieci na ostatnie Roraty w dzień wigilijny.

47.  Coroczna składka z 26 XII przeznaczona na Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie oraz na KUL wyniosła 2474,10 zł + 10 €.

48.  Kolędnicy Misyjni zebrali w tym 2018 r. łącznie 8235,60 zł. Dla porównania: w 2017 r. – 7280,72 zł; w 2016 r. – 6259,35 zł + 1 eurocent; w 2015 r. – 5407,60 zł 60 gr. W gablocie jest zestawienie zebranych sum wyznaczonymi XIV odcinkami parafii. Podam też w następnym biuletynie.

49.  Z tyłu do zabrania jeszcze zawieszki na choinkę od dzieci „misyjnych kolędników”, bo niektórym brakło – dziękuję za ich gościnę i słodycze.

50.  Zaś w sobotę 12 stycznia 2019 r. w parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Szymbarku odbędzie się XXI Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych z ks. Biskupem (od 10:00 do 13:00).

51.  Dziękuję sobotnim „Złotym Jubilatom Małżeńskim” Marii i Janowi Trojan za ofiarę 200 zł złożoną na rzecz parafii. Życzę wszelkich łask.

52.  Dziękuję Bożenie Gaborek za ofiarowane do kościoła 4 obrusy: na ołtarz główny i w kaplicy oraz na stolik i pulpit.

53.  Dziękuję Januszowi Górskiemu za naprawy prądowe gniazdek w kościele i uporządkowanie podłączeń na tablicy rozdzielczej w zakrystii.

54.  Dziękuję za lampki niebieskie diodowe anonimowo ofiarowane i zawieszone na choinkach przy schodach przed kościołem.

55.  Dziękuję za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Irena, Józef Kiełbasa; Jolanta Kiełbasa; Elżbieta, Dariusz Kulka. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny: Wiktoria Homoncik, Bożena, Edward Homoncik, Marta, Jakub Ogórek.

56.  Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (5 zł); „Niedziela” (5 zł); „Miłujcie się” (4 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł); kwartalnik „Wieści Gminne” (3 zł).

Poprawiony: czwartek, 03 stycznia 2019 06:39
 

Ewangelia na dziś

 • Wtorek 2019-03-26, 3. tydz. Wielkiego Postu
  Mt 18,21-35
  Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, i tak dług oddać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: «Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: «Oddaj, coś winien!» Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: «Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie». On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: «Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?» I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.