Start Informacje Duszpasterskie Niedziela w Oktawie BN „Niedziela Świętej Rodziny” – 30 grudnia 2018
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Niedziela w Oktawie BN „Niedziela Świętej Rodziny” – 30 grudnia 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 30 grudnia 2018 19:33

Niedziela w Oktawie BN „Niedziela Świętej Rodziny” – 30 grudnia 2018

W tygodniu:

Niedziela – 30 XII – Niedziela Synodalna, Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Poniedziałek – 31 XII – wsp. dow. św. Sylwestra I, pap. (zakończenie „Starego Roku”)

Wtorek – 1 I – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (Oktawa BN – „Nowy Rok”)

I Środa – 2 I – śś. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dok. Kośc.

I Czwartek – 3 I – wsp. dow. Najświętszego Imienia Jezus (wotywa o Eucharystii)

I Piątek – 4 I – „przed Objawieniem Pańskim” (wotywa o NSPJ)

I Sobota – 5 I – „przed Objawieniem Pańskim” (rano wotywa o NMP)

I Niedziela – 6 I – Uroczystość Objawienia Pańskiego (czyli „Trzech Króli”); Adoracja IHS

 1. Lit. Słowa poucza, że rodzina Bogu winna ofiarować swe dzieci i rodzinne losy, jak to czyni z Samuelem jego matka Anna i Maryja z Jezusem.
 2. Przeżywamy dziś Święto Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa – która jest wzorem rodzin chrześcijańskich.
 3. Dzisiejsza niedziela 30 XII jest obchodzona jako „Dzień Jubileuszy Małżeńskich” – wszystkich jubilatów małżeńskich polecam modlitwie.
 4. Jest to także kolejna Niedziela Synodalna z własną liturgią wyznaczoną przez Ks. Biskupa.
 5. Małżonkowie będący obok siebie po homilii podadzą sobie dłonie dla odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i błogosławieństwa Kościoła.
 6. W miejsce kazania, zgodnie z uprzednią zapowiedzią, wysłuchamy dziś Listu Biskupa Tarnowskiego na temat małżeństwa rodziny.
 7. W Krakowie w Centrum Kongresowym dziś 30 XII o 18:00 koncert najpiękniejszych kolęd świata „Betlejem w Krakowie” (patrz: plakat).
 8. Jutro 31 XII przypada ostatni dzień roku kalendarzowego – porządek nabożeństw jest następujący: do południa Msze św. tylko o 7:00 i 9:00.
 9. Natomiast nabożeństwo Nieszporów Starorocznych z kazaniem podsumowującym „życie parafii w minionym roku” będzie po południu o 17:00.

10.  Po nieszporach będzie Msza św. już bez homilii – na pożegnanie Starego Roku odśpiewamy:

 • Przeprośne (przebłagalne) „Suplikacje” za popełnione grzechy minionego czasu
 • Dziękczynne „Te Deum” za wszelkie dobro i łaski od Boga w kończącym się roku

11.  We wtorek zaś 1 stycznia, w kończącą się Oktawę BN, obchodzi się Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – jest to święto obowiązkowe.

12.  1 stycznia – to pierwszy dzień „Nowego Roku”. Wszystkie Msze św. do południa (7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00). Nie ma o 14:30.

13.  Po Mszach św. w „Nowy Rok” modlić się będziemy przed Najświętszym Sakramentem: o uproszenie łask i natchnień Bożych do dobrego na każdy dzień, śpiewając także hymn do Ducha Świętego „O Stworzycielu Duchu przyjdź”. Do praktyki tej przywiązany jest odpust zupełny.

14.  Zgodnie z tradycją, przynajmniej przed „sumą” należy dokonać obrzędu poświęcenia wody i pokropienia wiernych w celu przypomnienia przyrzeczeń złożonych na chrzcie św. U nas odnowienie zobowiązań chrzcielnych z pokropieniem będzie na każdej Mszy św. w miejsce Aktu Pokuty.

15.  1 stycznia („Nowy Rok”) jest też Światowym Dniem Modlitw o Pokój – u nas wezwanie o pokój pojawi się też w Modlitwie Wiernych.

16.  W tygodniu w naszej parafii przypada „misyjna I środa” – modlitwa za naszych misjonarzy i ofiara na misje. Zmiana tajemnic Róż Misyjnych.

17.  Comiesięczna spowiedź na I piątek, z racji dopiero co odbytej spowiedzi świątecznej, będzie tylko w I piątek przez godzinę od 16:00

18.  Nie ma w I piątek wyjazdu kapłana do chorych, bo był dodatkowo przed świętami Bożego Narodzenia.

19.  Kandydaci do bierzmowania przychodzą w I czwartek na Adorację Najświętszego Sakramentu w godz. 15:00 do 20:00.

20.  Zaś Adoracja ogólna IHS, jak zwykle w I piątek od 13:30 do 22:00 – pilnujmy swoich „godzinnych zobowiązań”.

21.  Spotkanie pierwszopiątkowe przed bierzmowaniem dla uczniów klas VII, VIII i III gimnazjum jak zwykle o 17:00.

22.  W I czwartek Msze św. rano o 6:30 (z Litanią do Krwi Chrystusa) i wieczorem o 17:00 (z Adoracją IHS).

23.  W I piątek Msze św. będą odprawiane o godzinach: 6:30 (z Litanią do NSPJ) – 15:00 (Godzina Miłosierdzia) i 17:00 (z Adoracją Sanctissimum).

24.  W I sobotę Msze św. będą o godzinach: 6:30 (z Litanią do MB) , 8:00 (z Litanią do MB) oraz o 17:00 (z Adoracją Najświętszego Sakramentu).

25.  W te dni modlić się będziemy: o powołania, za powołanych, za misje i w intencjach wynagradzających za grzechy świata.

26.  W następną niedzielę 6 I 2019 r. przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – Msze św. w porządku uroczystym: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00.

27.  To także I niedziela stycznia – stąd w tę I niedzielę (w „Trzech Króli”) po wszystkich Mszach św. Adoracja Eucharystii.

28.  Podczas każdej Mszy św. nastąpi poświęcenie: złota, kadzidła, mirry i kredy.

29.  Taki zestaw kadzidła z węgielkiem „dla okadzenia domostwa” oraz z kredą „dla napisania na odrzwiach inicjałów Trzech Mędrców” można będzie nabyć, albowiem wystawione będą one na stoliku z tyłu kościoła – złożona przy tej okazji do skarbony dowolna ofiara będzie „na misje”.

30.  Jest to równocześnie Dzień Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej (DMD).

31.  Jak również 6 stycznia – to Misyjny Dzień Dziecka połączony z zakończeniem „kolędowania misyjnego” dzieci.

32.  Pamiętajmy też o naszych misjonarzach rodakach: bratu Janie Mężyku w Burkina Faso w Afryce i o siostrze Stanisławie Siedlarz na Syberii.

33.  W naszych świątyniach 6 I wyznaczona jest rokroczna składka na tacę na cele misji. Po „prymarii” zmiana tajemnic Róż Mężczyzn.

34.  W „Trzech Króli” kończy się świętowanie BN poprzez celebracje Jego Oktawy. O 9:00 śpiewa zespół młodzieżowy, o 12:00 zaś nasz chór.

35.  Zarówno dziś (30 XII) w Niedzielę Świętej Rodziny, jak i w najbliższy wtorek (1 I) czyli w Nowy Rok oraz w przyszłą niedzielę (6 I) w Trzech Króli – Msze św. są tylko do południa o godz.: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00. (nie ma o 14:00!). Nie ma też w te dni rocznych wypominków.

36.  Intencja ewangelizacyjna wyznaczona przez Stolicę Apostolską na styczeń brzmi: „Za ludzi młodych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, aby naśladując Maryję, odpowiadali na powołanie Pana, by przekazywać światu radość płynącą z Ewangelii”.

37.  Porządek kapłańskiej „kolędy”, czyli wizyty duszpasterskiej na ten tydzień. Proszę o możliwą obecność wszystkich członków rodziny:

 • I Środa 2.1.2019

Godz. 1500 – Godz. 1500 – Królowa Polska: od p. Jaworskich (Małgorzata i Paweł) do p. Groń (Teresa i Władysław), 11 domów – Ks. Proboszcz (przerwa o 17:00)

Godz. 1500 – Królowa Górna: od p. Poręba (Maria i Eugeniusz) do p. Sadowscy (Renata i Wojciech), 13 domów – Ks. Jan (przerwa o 17:00)

 • I Czwartek 3.1.2019

Godz. 1500 – Królowa Polska: od p. Homoncik (Jolanta) do p. Bochenek (Marek i Helena), 11 domów – Ks. Proboszcz (przerwa o 17:00)

Godz. 1500 – Królowa Górna: od p. Poręba (Maria i Stanisław) do p. Królewskich (Władysława i Jan), 10 domów – Ks. Jan (przerwa o 17:00)

 • I Piątek 4.1.2019

Godz. 1800 – Królowa Górna: od p. Hatlaś do p. Gaborek (Janusz i Bożena), 6 domów – Ks. Proboszcz

Godz. 1800 – Królowa Górna: od p. Ochwat (Monika i Piotr) do p. Szczepka (Teresa i Krzysztof), 9 domów – Ks. Jan

 • I Sobota 5.1.2019

Godz. 900 – Królowa Górna: od. p. Poręba (Jadwiga) do p. Michalik (Jan i Krystyna), 20 domów – Ks. Proboszcz (przerwa o 17:00)

Godz. 900 – Mszalnica: od p. Świgut (Wiesław) do p. Śmierciak (Andrzej), 20 domów – Ks. Jan (przerwa o 17:00)

 • I Niedziela 6.1.2019

Godz. 1400 – Królowa Górna: od. p. Radzik (Grażyna i Marian) do p. Pazgan (Bożena i Edward), 11 domów – Ks. Proboszcz

Godz. 1400 – Królowa Polska: od p. Michalik (Andrzej i Izabela) do p. Świgut (Krystyna i Czesław), 11 domów – Ks. Jan

 • Poniedziałek 7.1.2019

Godz. 1500 – Mszalnica: od p. Kachniarz (Elżbieta i Jarosław) do p. Kruczek (Halina i Stanisław), 11 domów – Ks. Proboszcz

Godz. 1500 – Królowa Górna: od p. Ptaszkowskich (Stanisława i Marian) do p. Siedlarz (Katarzyna i Dariusz), 10 domów – Ks. Jan

38.  Przygotowujemy na kolędę: krzyż i świece, wodę święconą, Biblię i zeszyty uczniów.

39.  Obok wejścia do zakrystii umieszczona jest woda święcona dla zaczerpnięcia i zabrania do naszych domów na kolędę ale także dla częstego używania w domowych kropielnicach (Krzyż i woda święcona są sakramentaliami przeciwko złym duchom, które nas kuszą.

40.  Kapłani zabierają ze sobą także oleje święte – można poprosić o spowiedź św. czy też sakrament namaszczenia chorych.

41.  Z wizytą duszpasterską otrzymamy foldery o grupach działających w diecezji dedykowanych małżonkom i rodzinom (są one też w gablocie)

42.  W tym okresie świąteczno-feryjnym nie ma żadnych formacyjnych spotkań, zbiórek i prób różnych grup parafialnych.

43.  Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w. MB Królowej Polski, zel. Antoniny Ptaszkowskiej.

44.  Wydatki tego tygodnia: Dzieci kolędujące na misje otrzymały ode mnie po 5 zł „na cukierki” (w sumie 110 dzieci).

45.  Wino do poświęcenia i degustacji w Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty.

46.  Ciastka dla dzieci na ostatnie Roraty w dzień wigilijny.

47.  Coroczna składka z 26 XII przeznaczona na Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie oraz na KUL wyniosła 2474,10 zł + 10 €.

48.  Kolędnicy Misyjni zebrali w tym 2018 r. łącznie 8235,60 zł. Dla porównania: w 2017 r. – 7280,72 zł; w 2016 r. – 6259,35 zł + 1 eurocent; w 2015 r. – 5407,60 zł 60 gr. W gablocie jest zestawienie zebranych sum wyznaczonymi XIV odcinkami parafii. Podam też w następnym biuletynie.

49.  Z tyłu do zabrania jeszcze zawieszki na choinkę od dzieci „misyjnych kolędników”, bo niektórym brakło – dziękuję za ich gościnę i słodycze.

50.  Zaś w sobotę 12 stycznia 2019 r. w parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Szymbarku odbędzie się XXI Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych z ks. Biskupem (od 10:00 do 13:00).

51.  Dziękuję sobotnim „Złotym Jubilatom Małżeńskim” Marii i Janowi Trojan za ofiarę 200 zł złożoną na rzecz parafii. Życzę wszelkich łask.

52.  Dziękuję Bożenie Gaborek za ofiarowane do kościoła 4 obrusy: na ołtarz główny i w kaplicy oraz na stolik i pulpit.

53.  Dziękuję Januszowi Górskiemu za naprawy prądowe gniazdek w kościele i uporządkowanie podłączeń na tablicy rozdzielczej w zakrystii.

54.  Dziękuję za lampki niebieskie diodowe anonimowo ofiarowane i zawieszone na choinkach przy schodach przed kościołem.

55.  Dziękuję za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Irena, Józef Kiełbasa; Jolanta Kiełbasa; Elżbieta, Dariusz Kulka. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny: Wiktoria Homoncik, Bożena, Edward Homoncik, Marta, Jakub Ogórek.

56.  Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (5 zł); „Niedziela” (5 zł); „Miłujcie się” (4 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł); kwartalnik „Wieści Gminne” (3 zł).

Poprawiony: czwartek, 03 stycznia 2019 06:39
 

Ewangelia na dziś