Start Informacje Duszpasterskie IV Niedziela Wielkanocna „Dobrego Pasterza” – 12 maja 2019
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
IV Niedziela Wielkanocna „Dobrego Pasterza” – 12 maja 2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
poniedziałek, 13 maja 2019 08:12

IV Niedziela Wielkanocna „Dobrego Pasterza” – 12 maja 2019

W tygodniu:

Niedziela – 12 V – IV Niedziela Wielkanocna czyli Niedziela Dobrego Pasterza

Poniedziałek – 13 V – wsp. dow. Najświętszej Maryi Panny z Fatimy (Różaniec Fatimski)

Wtorek – 14 V – Święto św. Macieja Apostoła

Środa – 15 V – wsp. dow. św. Zofii (zaś w Bobowej od wigilii 14 V przypada Uroczystość św. Zofii, wdowy i męczennicy – patronki miasta)

Czwartek – 16 V – Święto św. Andrzeja Boboli, prezb. i męcz. – patrona Polski

Sobota – 18 V – wsp. dow. św. Stanisława Papczyńskiego, prezb.; także: św. Jana I, pap. i męcz.

Niedziela – 19 V – V Niedziela Wielkanocna

 1. Liturgia Słowa jawi nam dziś Dobrego Pasterza, który ku zbawieniu prowadzi bezpiecznie Kościół – swoją Owczarnię.
 2. Po 7:00 dziś, jak zwykle w II niedzielę miesiąca, zmiana tajemnic w Różach Kobiet.
 3. Popołudniowa dzisiejsza Msza św. – w starym kościele; wcześniej tamże Majówka o 14:00 (przed IHS).
 4. Wszystkie niedzielne Msze św. popołudniowe o 14:30 wróciły do cerkwi (aż do odpustu na Narodzenie NMP 8 IX).
 5. W tę niedzielę 12 V, czyli w Niedzielę Dobrego Pasterza, rozpoczyna się „Tydzień Modlitw o Powołania” do służby w Kościele, czyli kwartalne dni modlitw o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do życia konsekrowanego w świecie (12-18 maja).
 6. Za pobożne uczestnictwo w publicznej celebracji o powołania można zyskać odpust zupełny.
 7. Kończy się dziś rozpoczęty 5 V tygodniowy odpust w Szczepanowie (program na plakacie).
 8. 12 maja – Odpust w Łabowej – suma o 11:00 pod przewodnictwem kaznodziei ks. Marka Synowca, rekolekcjonisty Domu Pielgrzyma „Opoka”.
 9. Dzisiejsza składka, jak w każdą II niedzielę miesiąca, jest kolektą inwestycyjną, czyli na cele budowlane (część z niej – na WSD).
 10. W tą niedzielę 12 maja o 11:00 dzieci przystąpią po raz pierwszy do Komunii Świętej.
 11. Od jutra dzieci przychodzą codziennie przez tzw. „Biały Tydzień” (o godz. 18:00).
 12. Jutro, tj. w poniedziałek 13 V we wspomnienie MB z Fatima, pierwszy z sześciu w tym roku procesyjny Różaniec Fatimski.
 13. W związku z tym: najpierw Msza św. o 18:00 a dopiero po niej w drodze Różaniec Fatimski połączony ze śpiewem Litanii do MB.
 14. W tenże Różaniec Fatimski włączone są dzieci pierwszokomunijne przychodzące w Białym Tygodniu.
 15. We wtorek 14 V przeżywać będziemy Święto św. Macieja Apostoła – Msze św. rano o 6:30 i wieczorem po Majówce o 18:00.
 16. W środę 15 V przypada wspomnienie liturgiczne św. Zofii (w Bobowej Uroczystość ku czci Patronki miasta z wtorkową wigilią).
 17. W czwartek 16 V obchodzi się Święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski – Msze św. o 6:30 i 18:00 (po Majówce Msza św.).
 18. Jest to także dzień imienin biskupa diecezjalnego J. EW. ks. bpa dr Andrzeja Jeża, któremu patronuje św. Andrzej Bobola.
 19. Pamiętajmy o modlitwie w Jego intencji, polecając Go św. Patronowi.
 20. W sobotę 18 V o godz. 15:00 ślub: Bożena Groń – Łukasz Mika.
 21. W sobotę 18 V dowolne wspomnienie liturgiczne św. Stanisława Papczyńskiego pochodzącego z niedalekiego Podegrodzia.
 22. To że wspomnienie dowolne wolą ks. Biskupa w diecezji zalecane jest jako obowiązkowe – Msze św.: 6:30 – 8:00 – 15:00 – 18:00.
 23. Od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego w miejsce „Anioł Pański” odmawia się „Regina coeli”.
 24. Poza parafią nadal odprawiane są rozpoczęte w środę w Oktawie Wielkanocy (24 IV) Msze św. gregoriańskie za śp. Marię Siedlarz.
 25. Majówki w kościele są od poniedziałku do soboty o 18:00 (po nich Msza św.); a w niedziele w cerkwi o 14:00 (14:30 Msza św.).
 26. Nie mogących przyjść do świątyni zachęcam do śpiewu „majówek” przy przydrożnych i przydomowych kapliczkach i krzyżach.
 27. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w. NMP Matki Kościoła, zel. Heleny Wacławiak.
 28. Spotkania formacyjne, zbiórki i próby różnych grup parafialnych – terminy i godziny tych spotkań:
 29. ● w środę o 17:00 – spotkanie DSM (na starej plebanii)
 30. ● w piątek o 17:00 – zbiórka ministrantów
 31. ● w piątek o 19:30 – cotygodniowe spotkanie KSM
 32. ● w sobotę o 9:00 – próba scholii
 33. W sobotę na koniec Białego Tygodnia dzieci pierwszokomunijne wyjeżdżają o 7:30 na pielgrzymkę do Kalwarii, Łagiewnik (i ZOO).
 34. W związek małżeński zamierzają wstąpić trzy kolejne pary narzeczeńskie – zapowiedź trzecia:
 35. Mirosław Jakub Marszałek, zam. Królowa Polska; oraz: Kinga Wioleta Mężyk, zam. Królowa Górna.
 36. Łukasz Karol Mędrecki, zam. Konecko; oraz: Karolina Joanna Ruszkowicz, zam. Królowa Polska.
 37. Marcin Andrzej Janus, zam. Królowa Górna; oraz: Sylwia Maria Broda, zam. Brzezna.
 38. Kto zna jakiekolwiek przeszkody do zawarcia tych małżeństw, powinien to zgłosić w kancelarii parafialnej.
 39. W piątek 3 V pod wieczór zmarł śp. Stefan Groń z Królowej Polskiej, pogrzeb odbył się w miniony wtorek 7 maja.
 40. Za jego duszę odprawionych będzie 116 Mszy św. (105 zamówionych indywidualnie oraz 11 od uczestników pogrzebu).
 41. Wydatki tego tygodnia: Zakupiłem 20 tyś komunikantów (276 zł), węgielki do turyferarza (37,90 zł).
 42. Teczki ślubne – 75 zł. Za paliwo na drogę dla 12 DSM-ek na diecezjalne spotkanie w Zabawie u bł. Karoliny Kózka 150 zł.
 43. Dla rodziców 42 sztuki „róż wdzięczności” od dzieci na zakończenie uroczystości I Komunii Świętej – 252 zł.
 44. Agrowłóknina (100 metrów x 1,60 metra) na tamten tydzień – 230 zł. Agrowłóknina z tej soboty 2 x 100 mb – 270 zł + 250 zł.
 45. Pizza i kawa dla pracujących w sobotę: 43,27 zł + 12 zł. Razem wydałem sumę: 1596,17 zł.
 46. Zakupiłem tabernakulum do kaplicy w podziemiach – jego koszt 5600 zł. Na pokrycie tego kosztu złożyły się 3 grupy ofiarodawców:
 47. 3400 zł złożyli rodzice bierzmowanych w tym roku z obu klas VIII i obu klas III gimnazjalnych + 300 zł od rodziców uczennic z naszej parafii uczęszczających do szkół w Nowym Sączu (z nami się przygotowały w parafii do bierzmowania) + 300 zł od uczniów z Boguszy.
 48. Z okazji ślubu 2 III 2019 r. ofiarę 500 zł złożyli nowożeńcy Klaudia Klimczak i Kamil Gieniec oraz ich rodzice.
 49. 2600 zł przekazał mi w 2015 roku poprzedni ks. Proboszcz przy przejęciu parafii (1100 od dzieci I komunijnych i 1500 zł od młodzieży wtedy bierzmowanej) z przeznaczeniem na zakup figury MB Fatimskiej. Jako że taką figurę w tzw. „międzyczasie” zafundował pan Krzysztof Janus (senior), pieniądze te pozostały do teraz. Tak więc biorę z nich 1100 zł od dzieci pierwszokomunijnych i dokładam do kosztów tabernakulum. Co razem daje wymaganą sumę 5600 zł.
 50. Podsumowując: na koszt zakupu tabernakulum 5600 zł składają się: 4000 zł = 37 bierzmowani – 37 tu i 3 z Nowego Sącza + 1100 zł od dzieci pierwszokomunijnych z 2015 r. + 500 od nowożeńców z 2 III Klaudii Klimczak i Kamila Gieniec i ich rodziców.
 51. Jeszcze zostało od bierzmowanych z 2015 r. 1600 zł – kupię za to dużą figurę Jezusa Ukrzyżowanego również do kaplicy w podziemiach.
 52. Rodzice dzieci I-komunijnych z obu klas złożyli ofiarę 1000 zł. Także rodzice jednego dziecka złożyli od siebie 1000 zł (St. i N. Kruczek).
 53. Zakupiłem za te w sumie 2000 zł szereg paramentów liturgicznych (część z nich do nowego kościoła, a część do kaplicy w podziemiach): maryjna kapa, trzy ornaty zielone, ornat fioletowy, ornat biały, pulpit pod Mszał, lichtarz trójramienny ukośny na ołtarz, trzy świece do niego, trzy wkłady olejowe do nich, zbiór Mszy o NMP, lekcjonarz fatimski, bursa czerwona.
 54. Także w czasie składki „na tynki” pokaźne ofiary złożyły 2 rodziny: anonimowo w kopercie 1000 zł oraz Janina Ochwat 1000 zł. Wliczyłem je do zebranej już kwoty, ale postanowiłem, iż wyłączę to z ogólnej sumy i przeznaczę na inny cel wydatków w kaplicy.
 55. Jeszcze złożono ofiary na tynki w sumie w wysokości 800 zł. Całkowita suma wynosi 19 310 zł (14 250 zł + 3 160 zł + 1100 zł + 800 zł).
 56. Dziękuję 3 panom z grupy dziesiętnika Edyty Ząber – pracowali: Józef Grybel, Zbigniew Ząber (za niego syn Dawid oraz Sławomir Siedlarz (z poprzedniej dziesiątki). Wykonali pracę: położenia i wkopania agrowłókniny na kolejnym odcinku przy pergolach nad kościołem. Zamiast pracy ofiarę złożyli: Jurand Ząber, (50 zł) i Artur Kachniarz, (50 zł). Proszę o przyjście do pracy na tę sobotę na 7:00 mężczyzn z grupy dziesiętnika Jana Siedlarza . W dalszym ciągu będą do wykonania prace z agrowłókniną na skarpie nad kościołem przy pergolach oraz posadzenie sadzonek.
 57. Dziękuję 2 paniom z grupy dziesiętnika Stanisława Karpiela – pracowały: Jolanta Kiełbasa; Irena kiełbasa (za nią Adriana Dziubanowska). Wykonały pracę: plewienia kwiatów i zbierania kamyków koło cmentarza. Na sobotę proszę o przyjście kobiet z grupy dziesiętnika Stanisłąwa Lebdy. W planie jest posprzątanie starej plebanii i wygrabienie trawy.
 58. Dziękuję Annie Dziedzina za ofiarowaną trzmielinę – gdyby ktoś jeszcze miał jej szczepki, to przyjmę dla posadzenia koło pergoli.
 59. Trzmieliną ofiarowaną przez Annę Dziedzina posadziły już w brzegu nad kościołem Bożena Gaborek i Krystyna Michalik. Dzięki.
 60. Sławomirowi Hajdudze dziękuję za wywiezienie worków ze śmieciami sprzed cmentarza w Królowej Polskiej.
 61. Dziękuję też Sł. Hajdudze właścicielowi firmy pogrzebowej „Hajduga” za sprezentowanie kolejnych napisów na kosze na śmieci.
 62. Dziękuję parafianinowi Arturowi Apoli za ofiarowaną parafii zregenerowaną diamentową piłę o średnicy 40 cm do cięcia na cyrkularce.
 63. Po zakupieniu ogromnej donicy, worka ziemi i plastikowo żelaznych „prętów” do przywiązania juki – zostało przesadzone drzewko w prezbiterium. Uczynili to dwaj nasi parafianie – ojciec Stanisław i jego syn Szymon, który wcześniej jukę parafii sprezentował.
 64. Fioletowe kotarki do tabernakulum w kaplicy bocznej uszyła Elżbieta Chełminiak (wcześniej złote, a uszyje jeszcze zielone). Dzięki.
 65. Pielgrzymka dzieci I-Komunijnych do Kalwarii, Łagiewnik (także do ZOO) będzie w sobotę 18 V – wyjazd o godz. 7:30 z parkingu dolnego.
 66. Pielgrzymka do Starego Sącza przy ołtarzu papieskim – w sobotę 18 V na rozpoczęcie peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II po naszej diecezji poprzez ręce działających tam oddziałów Akcji Katolickiej. (9:30 – przyjazd i zawiązanie wspólnoty; 10:10 – powitanie przez ks. Jana Bartoszka, asystenta diecezjalnego AK; po im wykład ks. Sławomira Odera, postulatora kanonizacyjnego św. JP II; 11:00 Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Jeża; po Mszy św. festyn rodzinny. Dnia 18 maja przypada 99 rocznica urodzin JP II. Zachęcam!
 67. 18-19 maja – 2 dniowy odpust w parafii p.w. MB Niepokalanej w Nowym Sączu – ustanowienie sanktuarium ku czci św. Rity.
 68. 19 maja o 12:00 – uroczysta Msza św. inaugurująca sanktuarium św. Rity pod przewodnictwem Ks. Bpa Ordynariusza Andrzeja Jeża.
 69. Inauguracja sanktuarium św. Rity w Nowym Sączu transmitowana będzie przez RDN Małopolska, Radio Maryja i TV Trwam (plakat).
 70. Na stronie internetowej naszej parafii umieszczone są linki do filmów: kościół z drona; odpust w parafii; o. Andrasz; pielgrzymka do Medjugorie.
 71. 13 i 14 V od 8:00 do 17:00 nastąpi zamknięcie drogi Nowy Sącz – Florynka (od granicy N. Sącza do skrzyżowania na Popardową).
 72. Dziękuję za ofiarę 200 zł na sprzątanie 2 rodzinom: Antoni Święs; Jadwiga i Wiesław Ruszkowicz. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny: Ewa i Stanisław Ruszkowicz; Andrzej Poręba; Renata i Edward Poręba.
 73. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (5 zł); „Niedziela” (5 zł); „Miłujcie się” (4 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł).
Poprawiony: wtorek, 21 maja 2019 10:19
 

Ewangelia na dziś