Start Informacje Duszpasterskie III Niedziela Adwentu „Gaudete” (Różowa) – 15 grudnia 2019
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
III Niedziela Adwentu „Gaudete” (Różowa) – 15 grudnia 2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 15 grudnia 2019 13:42

III Niedziela Adwentu „Gaudete” (Różowa) – 15 grudnia 2019

 

W tygodniu:

Niedziela – 15 XII – III Niedziela Adwentu „Gaudete”, czyli „Radujcie się” (Różowa)

Poniedziałek – 16 XII – rozpoczęcie Nowenny do Dzieciątka Jezus

Wtorek – 17 XII – rozpoczęcie drugiej części Adwentu

Sobota – 21 XII – wsp. dow. św. Piotra Kanizjusza , prezb. i dokt. Kośc.

Niedziela – 22 XII – IV Niedziela Adwentu

 1. Liturgia Słowa opowiada o radości z nadejścia Pana, który ochrania słabych i posyła proroków z ostatnim z nich – Janem Chrzcicielem.
 2. Ta niedziela (15 XII) to już III Niedziela Adwentu „Gaudete”, czyli „Radujcie się” (zwana także Różową).
 3. Wysłuchamy komunikatu ks. Biskupa na temat Kolędników Misyjnych w diecezji.
 4. Przed błogosławieństwem końcowym nastąpi błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa.
 5. Niedziela ta (15 XII) jest rozpoczyna „kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin”.
 6. Za udział w publicznych nabożeństwach za rodziny i małżeństwa może zyskać odpust zupełny (za prywatą modlitwę – odpust cząstkowy).
 7. Dziś w czasie wotywy o 9:00 śpiewa i gra zespół młodzieżowy „Siewcy Miłości”.
 8. W Cieniawie w niedzielę 15 XII o 11:00 uroczystość poświęcenia polichromii (dokona go ks. bp Stanisław Salaterski).
 9. W poniedziałek (16 XII) rozpoczyna się Nowenna do Dzieciątka Jezus.
 10. We wtorek natomiast (17 XII), po pierwszej części Adwentu o wydźwięku eschatologicznym, wchodzimy w drugą część Adwentu przygotowującą nas bezpośrednio do Świąt Bożego Narodzenia.
 11. Stąd u nas we wtorek odbywać się będzie spowiedź święta adwentowa: rozpoczęcie o 14:00, a zakończenie o 17:00 (przerwa 15:30-16:00).
 12. Zaproszonych jest 6 obcych kapłanów oraz nas trzech (razem dziewięciu spowiedników).
 13. Adwent dzieli się na dwie części: do 16 XII (ma wydźwięk eschatologiczny); od 17 do 24 XII (ma wymiar przygotowania do świąt BN).
 14. W nieszporach do kantyku „Magnificat” odmawia się tzw. „antyfony wielkie” zaczynające się od zawołania „O!”.
 15. W niedzielę za tydzień 22 XII pod koniec każdej Mszy św. będą pobłogosławione i pokropione figurki Dzieciątka Jezus i żłóbki oraz przyniesione szopki.
 16. Wyjazd kapłana do chorych przed świętami BN będzie w niedzielę za tydzień 22 grudnia po Mszy św. o godz. 10.30 (wigilia we wtorek).
 17. Roraty ku czci MB Oczekującej odprawiane są codziennie od poniedziałku do piątku o 17:00, w soboty zaś tradycyjnie o 6:00.
 18. Zapraszam wszystkich – przychodźmy na nie z lampionami.
 19. Podczas Rorat troje dzieci losuje figurkę Józefa, Maryi i Dzieciątka – w ostatnie wigilijne Roraty te figurki spotkają się w domu jednego wylosowanego dziecka.
 20. Przy chrzcielnicy wystawione są do nabycia na stół wigilijny opłatki i świece „Caritas” (to już ostatnie sztuki).
 21. Spotkania formacyjne, zbiórki i próby różnych grup parafialnych – terminy i godziny tych spotkań: od poniedziałku do czwartku (codziennie) o 18:00 (po Roratach) – próby jasełkowe dzieci z KP w piątek o 16:00 – zbiórka aspirantów, ministrantów i lektorów udających się na kolędę w piątek o 16:00 – cotygodniowe spotkanie DSM na starej plebanii (DSM ma spotkania na zmianę: raz czwartek, raz piątek) w piątek o 18:00 – próba scholii dziecięcej na chórze w piątek o 19:00 – spotkanie KSM na starej plebanii
 22. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w. śś. Joachima i Anny, zel. Anny Poręba.
 23. Chór swoje próby ma co czwartek o 18:00 w jadalni szkoły w Królowej Górnej. Zapraszam serdecznie do zapisu wszystkich chętnych.
 24. Jeszcze pozostałe spowiedzi adwentowe w dekanacie: 17 XII – wtorek: Nowy Sącz św. Rocha (8:00 – 9:00 i 15:30 – 17:00) oraz Królowa Górna (14:00 – 17:00) 18 XII – środa: Łabowa (14:30 – 17:00) oraz Paszyn (16:00 – 19:00) 19 XII – czwartek: Kamionka Wielka (8:30 – 10:00; 16:00 – 17:30; 18:00 – 19:00) 20 XII – piątek: Nawojowa (5:30 – 7:00; 8:30 – 12:00; 14:30 – 17:00) oraz Mogilno (8:00 – 9:30 i 15:00 – 19:00) 21 XII – sobota: Nowy Sącz NMP Niepokalanej (8:30 – 10:00; 10:30 – 12:00) oraz Nowy Sącz MB Bolesnej (14:30 – 18:00), a także Bogusza (14:00 – 16:30) 23 XII – poniedziałek: Nowy Sącz NMP Niepokalanej (8:30 – 10:00; 10:30 – 12:00; 14:30 – 16:00; 16:30 – 18:00; 19:00 – 20:00).
 25. W sobotę 14 XII odbył się pogrzeb zmarłej w środę śp. Zofii Mężyk (sybiraczki), matki klaretyna br. Jana i służebniczki starowiejskiej s. Azariaszy. Za jej duszę odprawionych będzie 126 Mszy św. (113 zamówionych + 13 od uczestników pogrzebu). Niech spoczywa w Panu!
 26. Wydatki tego tygodnia: Zapłaciłem rachunki za energię elektryczną za oba kościoły i inne liczniki z budynków parafialnych (stara i nowa plebania i szopa garażowa) – razem: 2090,59 zł.
 27. Koszty zakupu kolejnej transzy produktów dla zrobienia paczek mikołajkowych dla następnych grup w parafii (aspiranci, ministranci, lektorzy, oba zespoły młodzieżowe, Akcja Katolicka, animatorzy grup) – 1421,14 zł.
 28. Za symboliczne paczki dla chórzystów – 127,70 zł. Za ciastka dla dzieci na sobotę po roratach – 76,88 zł.
 29. Żarówki metalohalogenowe do jupitera skierowanego na kościół – Philips HPI-T Plus (250 W oraz 400 W) – 76,26 zł + 79,95 zł.
 30. Zakup nowego i wymiana spalonego ledowego halogenika w komorze chłodniczej katafalku – 60 zł + 40 zł.
 31. Wymiana zwykłych żarówek w reflektorkach na czujkę przy nowej plebanii – 8,20 zł.
 32. Wypłaciłem za kamieniarską robociznę obkładania fundamentów i ganków starej plebanii – 3100 zł.
 33. Za materiał (zawiasy, uchwyty, deski) oraz za pracę przy szafce modrzewiowej na nagłośnienie przekazałem St. Mężykowi – 200 zł.
 34. Za lakier do drewna „Vidaron” – 28,25 zł. Razem wydałem sumę: 7308,97 zł.
 35. Do zapłacenia otrzymaliśmy rachunki za gaz: w nowym kościele – 906,39 zł; na starej plebanii – 394,28 zł; na nowej plebanii – 21,68 zł.
 36. Przypominam: opłaty na ogrzewanie kościoła i utrzymanie cmentarzy wynoszą w sumie 70 zł (30 zł na kościół + 40 zł na cmentarze).
 37. Składka „inwestycyjna” na cele parafialne z II niedzieli miesiąca grudnia wyniosła – 3483 zł.
 38. Ofiary do puszek na „Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie” wyniosły – 867,50 zł.
 39. Przy okazji opłat na ogrzewanie i cmentarz ofiarę złożyli na biuletyn: Bożena i Janusz Gaborek (50 zł); anonimowo dwie rodziny (2 x po 30 zł); Maria i Stanisław Wyszowscy (30 zł). Bóg zapłać.
 40. Na składkę inwestycyjną ofiarę 100 zł w kopercie przekazała rodzina Świgutów z Mszalnicy Nr 8. Dzięki.
 41. Dziękuję za ofiarę na potrzeby parafii: Annie i Arturowi Kasprzyk (100 zł) oraz Genowefie i Teresie Kasprzyk (150 zł).
 42. W Adwencie są do zabrania, wedle własnego uznania, torby charytatywne „Caritas” – po ich napełnieniu środkami spożywczymi oraz oddzielnie zapakowanymi środkami piorącymi i środkami czystości należy te odnieść do kościoła zostawiając przy koszu „Caritas”.
 43. Kosze te wystawione są przez „Caritas” z tyłu kościoła, można tam składać różne dary na święta dla ubogich.
 44. Również dzięki życzliwości właścicieli sklepów na terenie parafii umieszczone są tam kosze „Caritas” na produkty na paczki dla ubogich.
 45. W związku ze św. Mikołajem – patronem dobroczynności chrześcijańskiej – paczki otrzymały w parafii kolejne grupy: aspiranci, ministranci, lektorzy, Akcja Katolicka oba zespoły młodzieżowe oraz chór.
 46. Dziękuję Eugeniuszowi Mężykowi za rozrównanie drobnego klińca na drodze i parkingu przy starym cmentarzu w Królowej Polskiej.
 47. Dzięki Patrykowi Wyszowskiemu za pomoc w przeciągnięciu po robotach kontenerów na śmieci na dawne miejsce przy cmentarzu w KP.
 48. Dzięki Januszowi Gaborkowi – za ręczne równanie parkingu przy kościele, bo znów jakiś wandal zorał go samochodem kręcąc „bączki”.
 49. Dzięki Januszowi Gaborkowi – za pocięcie reszty drewna na opał zwiezionego przez sobotnie dziesiątki mężczyzn.
 50. Dziękuję św. Mikołajowi za paczki od młodzieży z KSM-u i państwa z Akcji Katolickiej oraz innych parafianek.
 51. Województwo Małopolskie we współpracy z Caritas wprowadza pomocniczy program dla seniorów „Małopolski Tele-Anioł” (elektroniczna opaska wezwania pomocy) – w gablocie plakat, a na stoliku do zabrania ulotki na ten temat. Więcej: WWW.małopolska.pl/teleaniol
 52. Reklamuje się też ze swymi programami radiowymi dla słuchaczy „RDN–Małopolska” – więcej na ulotkach do zabrania ze stolika.
 53. Organizowany jest w dekanacie grupowy wyjazd Młodzieży z naszego Okręgu na Taizé do Wrocławia 28.12-01.01. 2020 roku. Zarezerwowanych jest około 60 miejsc. Wyjechać do Wrocławia pociągiem 28 grudnia rano. Zakwaterowanie w samym centrum Wrocławia w jednym z klasztorów. Koszty wyjazdu przedstawiają się następująco: 240 zł (60 euro) – opłata uczestnika Taizé 120 zł – nocleg w klasztorze w łóżku (cały pobyt) lub 80 zł – alternatywny nocleg w klasztorze na karimacie plus kosztu transportu PKP Zapisy indywidualne oraz grupowe na mailu Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (przy zapisywaniu proszę podać: imię, nazwisko, parafię, numer kontaktowy, adres, pesel, mail).
 54. Od 29.04 do 06.05 2020 r. organizowane są „Rekolekcje w Drodze do Medjugorie” – int.: „o beatyfikację o. Józefa Andrasza SJ”. Wyjazd 29 IV sprzed kościoła p.w. Opatrzności Bożej w Królowej Górnej po Mszy św. o g. 18:00. Koszt: 1200 zł. Powrót 5 V w godz. rannych.
 55. Co miesiąc w III środę miesiąca w Białym Klasztorze w Nowym Sączu o godz. 15:00 Msze św. za chorych. Patrz: plakat.
 56. Dziękuję za ofiarę 300 zł na sprzątanie rodzinom: Joanna i Maciej Kmak; Maria i Władysław Galica; Amadeusz Budaj. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej Górnej: Michalina i Jan Plata; Czesław Pazgan; Bogusława, Sławomir Ptak.
 57. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (6 zł); „Mały Gość Niedzielny” (5 zł); „Niedziela” (5 zł); „Miłujcie się” (4 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł).
Poprawiony: niedziela, 22 grudnia 2019 17:11
 

Ewangelia na dziś