Start Informacje Duszpasterskie XXVIII Niedziela Zwykła – 11-18 X 2020
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
XXVIII Niedziela Zwykła – 11-18 X 2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 11 października 2020 15:32

XXVIII Niedziela Zwykła – 11 października 2020

W tygodniu:

Niedziela – 11 X – XXVIII Niedziela Zwykła; albo wsp. św. Jana XXIII, pap. (opuszcza się)

Poniedziałek – 12 X – wsp. dow. bł. Jana Beyzyma, prezb.

Wtorek – 13 X – wsp. bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.

Środa – 14 X – wsp. dow. św. Kaliksta I, pap i męcz.; albo: św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziew.

Czwartek – 15 X – wsp. św. Teresy od Jezusa, dziew. i dokt. Kośc.

Piątek – 16 X – wsp. św. Jadwigi Śląskiej

Sobota – 17 X – wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.

Niedziela – 18 X – XXIX Niedziela Zwykła; albo: Święto św. Łukasza Ewangelisty (opuszcza się)

1. Lit. Słowa zaprasza nas na ucztę Pana, który oczekuje, iż będziemy duchowo przygotowani, by nie bezcześcić Jego Świętości.

2. W tę niedzielę (11 października) obchodzi się XX „Dzień Papieski w Polsce” – przed świątyniami zbiórka do puszek na „Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia”, które to dzieło jest „żywym pomnikiem Jana Pawła II” (wspiera ona niezamożną, a uzdolnioną młodzież pochodzącą z małych miejscowości).

3. Po prymarii (po 7:00) dziś 11 X zmiana tajemnic w Różach Kobiet.

4. Na sumie śpiewać dziś będzie dziecięca schola.

5. Dziś po południu o 14:00 niedzielne Nabożeństwo Październikowe (Różaniec) – Msza św. o 14:30.

6. Dzisiejsza (11 X) składka „inwestycyjna” decyzją popartą przez Radę Parafialną składana jest imiennie w kopertach na pokrycie poniesionych kosztów zakupu dębowych desek na ławki w kaplicy podziemnej i na zapłatę za robociznę przy ich wykonaniu.

7. Jest to jedyna taka w tym dziwnym roku „pandemicznym”, w którym długi czas w ogóle nie było składek jak i wiernych obecnych w świątyniach w czasie sanitarnych i prawnych restrykcji, a różne prace były wykonywane i finansowane – stąd na dzień dzisiejszy jesteśmy „na minusie” prawie 20 tysięcy złotych. Jeszcze raz polecamy się więc waszemu zrozumieniu i życzliwej ofiarności.

8. Także w niedzielę 11 X coroczny „Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny” (z racji pandemii stacjonarnie w Mielcu z transmisją).

9. W ogłoszeniach dziś Komunikat Biskupa na temat peregrynacji Obrazu MB Częstochowskiej, repliki Krzyża nowohuckiego i relikwii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

10. W dniu 11 października coroczny odpust w Nawojowej „ku czci MB Różańcowej” – suma o 11:00.

11. W poniedziałek 12 X w Tarnowskim Diecezjalnym Muzeum wystawa i wernisaż o ks. Józefie Andraszu SJ (do 20 X).

12. We wtorek 13 X o 17:00 ostatni w tym roku procesyjny Różaniec Fatimski – u nas od 13 V do 13 X, tj. w miesiącach objawień.

13. W związku z tym wyjątkowo we wtorek 13 X wpierw będzie Msza św. o 17:00, a dopiero po nie wyruszymy na procesję różańcową. Bardzo proszę przynieść lampiony.

14. Dziewczęta z DSM jak zwykle, jako strażniczki figury MB, zabierają na procesję maryjny feretron – prowadzą też śpiew i liturgię.

15. Kazanie podczas Mszy św. i rozważania poprowadzi kolejny niegdysiejszy wikariusz z tej parafii – ks. Zbigniew Stachura.

16. Jak już podawałem pragnieniem mym jest sukcesywnie zaprosić wszystkich bez wyjątku byłych wikariuszy, którzy tu pracowali.

17. W środę 14 X – Dzień Edukacji Narodowej i Dzień Nauczyciela – pamiętajmy w modlitwie o żyjących i zmarłych wychowawcach.

18. W czwartek 15 X przypada „Dzień Dziecka Utraconego” – otoczmy modlitwą dzieci zmarłe przedwcześnie z różnych powodów.

19. Jak również w czwartek 15 X modlimy się za ślepych i niedowidzących z okazji Dnia Niewidomych – tzw. „Białej Laski”.

20. Też w czwartek 15 X o 18:00 w Tarnowie w tamtejszym Karmelu odpust ku czci św. Teresy (celebruje ks. bp Andrzej Jeż).

21. W piątek 16 X w Dębicy we wszystkich parafiach przypada Uroczystość ku czci św. Jadwigi Śląskiej, która jest Patronką Miasta.

22. Dzień 16 października rokrocznie jest „rocznicą wyboru” św. Jana Pawła II na papieża (16 X 1978 r.).

23. W niedzielę za tydzień 18 X przypada Światowy Dzień Misyjny – składka na misje. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny (18-24 X).

24. Na sumie chrzest kolejnego dziecka w naszej parafii – łaski tej dostąpi Bartosz Gaborek.

25. Podczas sumy (18 X) grać i śpiewać będzie młodzieżowy zespół muzyczny „Uradowani”.

26. 18 X podczas wszystkich zgromadzeń liturgicznych prowadzi się liczenie wiernych – tzw. „dominicantes” i „comunicantes”.

27. Niedziela 18 X jest także świętem patronalnym Służby Zdrowia – z okazji liturgicznego wspomnienia św. Łukasza Ewangelisty.

28. Trwają rozpoczęte 1 X Nabożeństwa Różańcowe z Komunią Świętą o 17:00, a po nich Msze św. około 17:45. Zapraszam!

29. Jeszcze raz przypominam, iż od 1 X nastąpiła zmiana Mszy św. popołudniowych o godzinę wcześniej, czyli z 18:00 na 17:00.

30. Kończy się dziś rozpoczęty 4 X tygodniowy odpust w sanktuarium MB Różańcowej w Bochni w parafii p.w. św. Mikołaja.

31. Znów znaleźliśmy się jako powiat nowosądecki w strefie żółtej z jej nowymi ograniczeniami. Bądźmy ostrożni (higiena i dystans).

32. W tym tygodniu wszystkie „drugie” Msze św. w każdym dniu odprawiane są przez ks. Jana na plebanii (jest on w kwarantannie).

33. Od 1 X (czwartek) rozpoczęła się „gregorianka” za śp. Jana Szeptaka (do 30 X) – odprawia je przez miesiąc ks. dr Robert Dytko.

34. Zaś od poniedziałku (12 X) zacznie się „gregorianka” za śp. Zofię Nowak (do 10 XI) – odprawia ją ks. inf. Kazimierz Jandziszak.

35. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie „IV Róża rodziców modlących się za swe dzieci" p.w. św. Rity, zel. Janiny Siedlarz.

36. W tym tygodniu spotkania następujących grup parafialnych:

· spotkanie Akcji Katolickiej przełożona jest z tej środy na następną (czyli na 21 X)

· w czwartek około 17:30 w starej plebanii – spotkanie DSM

· w piątek o 19:30 w starej plebanii – spotkanie KSM

· w sobotę o godz. 9.00 na chórze – spotkanie scholi

37. Wydatki tego tygodnia: komunikanty (10 tysięcy); hostie (300 szt.); wino mszalne „Lacrimae Christi” (6 butelek); olej parafinowy do świec (5 litrów); węgielki trybularzowe (10 x 10 sztuk).

38. Opłaciłem rachunki za prąd zużyty we wszystkich budynkach w parafii (w tym także za obie świątynie).

39. Za drogę do nas z Tarnowa elektronika z firmy „Sakowski” dla chwilowej podmiany spalonego wzmacniacza.

40. Zakup 7 sztuk kotew do zabetonowania z długim prętem żebrowanym.

41. Zapalarka z teleskopem do świec w kościele (3 sztuki).

42. Za trzy pizze dla pracujących w sobotę oraz kawę i herbatę.

43. Jeszcze dosłano jeden zawieruszony rachunek za prąd – 208,74 zł.

44. Składka na misje z I środy (7 X) wyniosła 361 zł.

45. Przekazałem do naprawy nasz wzmacniacz głośników na zewnątrz kościoła, bo wysiadł (używamy pożyczonej końcówki mocy).

46. Do egzaminu bierzmowanych przeprowadzonego w czwartek 8 X przystąpiło 20 uczennic i uczniów klas VIII z obu szkół.

47. Minionej soboty pracowało 7 mężczyzn z grupy dziesiętnika Jana Nowaka. Przy zwożeniu traktorem i rąbaniu na opał suszu wybranego z potoku robili: Jan Nowak, Józef Gaborek (z traktorem), Sławomir Siedlarz, Krzysztof Gaborek (z pilarką), Szczepan Łudzik (z pilarką), Artur Ogorzałek (za niego syn Filip Ogorzałek), Stanisław Szczurek (za niego Jacek Janus) oraz Stanisław Ruszkowicz (z jego grupy); oraz zamiast pracy za kobiety i za mężczyzn ofiarę 50 zł + 50 zł złożyła Janina Witek. Dzięki.

48. Zamiast pracy 3 X ofiarę 50 zł złożyła też Zdzisława Poręba.

49. Też minionej soboty pracowało 9 kobiet z grupy dziesiętnika Stanisława Ruszkowicza. Przy pracach przy plewieniu zboczy i przy zbieraniu kamyków na starym cmentarzu w Królowej Polskiej robiły: Ewa Ruszkowicz (za nią mąż Stanisław), Maria Wyszowska, Stanisława Poręba, Marzena Apola, Maria Janus, Stanisława Wolak (za nią Magdalena Apola), Bożena Wolak (za nią Piotr Wolak), Agnieszka Wolak (za nią Kacper Wolak), Katarzyna Wolak (za nią Maciej Ogorzałek). Dzięki.

50. Na najbliższą sobotę na 7:00 – proszę mężczyzn z grupy dziesiętnika Edyty Ząber. Będzie nadal praca przy pocięciu suszu drzewnego z potoku (cyrkularką i piłami motorowymi) oraz rąbaniu gałęzi siekierami.

51. Też na sobotę proszę o przyjście do pracy kobiet z grupy dziesiętnika Kazimierza Bochenka. W planie nadal prace porządkowe na parkingu i wokół kościoła oraz plewienie zboczy.

52. Dziękuję za zebrane w tym tygodniu płody rolne (zboże, ziemniaki, marchew, groch) wspierające nasze seminarium darami natury.

53. Oprócz płodów dziękuję też za dwie kobiałki winogron, 2 zgrzewki jajek, suszone grzyby oraz kosz jabłek. Zawiozę je w poniedziałek.

54. Dzięki Annie Michalik za po raz kolejny zreperowanie worka do ćwiczeń bokserskich w siłowni.

55. Na stronie elektronicznej naszej parafii umieszczony jest Komunikat Episkopatu o przyjmowaniu Komunii

56. Świętej (też na rękę).

57. Jak już wyżej podałem, w ten czwartek 15 października obchodzi się „Dzień Niewidomych”, natomiast dopiero co, bo w niedzielę 27 września obchodziliśmy „Międzynarodowy Dzień Osób Głuchych”. Kościół nie zapomina także o osobach mających problemy ze słuchem. W związku z tym informuję, że w naszej diecezji działa specjalistyczne duszpasterstwo dla niesłyszących i słabosłyszących. Specjalne nabożeństwa odbywają się w następujących parafiach (najbliższe miejsce naszej parafii to Nowy Sącz):

I. Okręg bocheński: Msza św. w I-wszą niedzielę miesiąca o godz. 12:30, w Bochni - Kościół Szkolny, ul. Bernardyńska.

II. Okręg brzeski: Msze św. w III-cią niedzielę miesiąca o godz. 14.00, w Brzesku - Kościół pw. Ducha Świętego, ul. Kościuszki.

III. Okręg dębicki: Msze św. w II-gą i IV-tą niedzielę miesiąca o godz. 14:00, w Dębicy - dolny kościół Miłosierdzia Bożego, ul. Mickiewicza 2.

IV. Okręg mielecki: Msza Św. w I-wszą i III-cią niedzielę miesiąca o godz.15.00, w Mielcu - kościół św. Marka, ul. Połaniecka.

V. Okręg nowosądecki: Msze św. w I-wszą i III-cią niedzielę miesiąca o godzinie 10.00,w Nowym Sączu przy Bazylice św. Małgorzaty w Kaplicy Przemienienia Pańskiego, ul. Ducha Świętego.

VI. Okręg tarnowski: Msza Św. w II-gą i IV-tą niedzielę miesiąca, godz. 11:00, w Tarnowie - kościółek Św. Józefa, ul. Dwernickiego.

58. Dzięki za ofiarę 300 zł na sprzątanie rodzinom: Stanisław i Barbara Laskosz; Agnieszka i Stanisław Szczypuła; Stanisława Wysowska. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej Górnej: Agnieszka i Piotr Kruczek; Małgorzata, Robert Mikołajewscy; Alicja Gutowska; Jerzy i Maria Małysa.

59. W Gościu Niedzielnym w środku płyta z głośnym fabularyzowanym filmem dokumentalnym „Mary`s Land (Ziemia Maryi).

60. Na stoliku koło gazet są już „kartki wspominkowe”: listopadowe i całoroczne (czytane przed 7:00 oraz przed 9:00.

61. Są jeszcze do nabycia: już tylko kalendarze ścienne misyjne (5,5 zł).

62. Można nabyć album „Kościoły Diecezji Tarnowskiej – nasze dziedzictwo” (t. IV), parafia w KG (od strony 120) – koszt 85 zł.

63. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (6 zł); „Niedziela” (6 zł); „Miłujcie się” (5 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł).

Poprawiony: niedziela, 11 października 2020 15:37
 

Ewangelia na dziś