Start Informacje Duszpasterskie XXXII Niedziela Zwykła – 7 XI 2021
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
XXXII Niedziela Zwykła – 7 XI 2021 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 07 listopada 2021 07:32

XXXII Niedziela Zwykła – 7 listopada 2021

W tygodniu:

I Niedziela – 7 XI – XXXII Niedziela Zwykła (z Adoracją i Nieszporami)

Poniedziałek – 8 XI – zakończenie Tygodnia Modlitw za Zmarłych

Wtorek – 9 XI – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Środa – 10 XI – wsp. św. Leona Wielkiego, pap. i dok. Kość.

Czwartek – 11 XI – wsp. św. Marcina z Tours, bpa

Piątek – 12 XI – wsp. św. Jozafata, bpa i męcz.

Sobota – 13 XI – wsp. śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, męcz.

Niedziela – 14 XI – XXXIII Niedziela Zwykła

1. Liturgia Słowa pokazując nam ubogie wdowy dopomina się o ochronę słabszych i wszelaką pomoc człowiekowi w potrzebie.

2. Ta niedziela w Oktawie Wszystkich Świętych 7 XI jest też I niedzielą miesiąca, stąd po Mszach dopołudniowych Adoracja IHS.

3. 7 XI Msza św. popołudniowa połączona będzie z Nieszporami o NMP – a o 14:00 poprzedzające ją Wypominki za Zmarłych.

4. I tak Msze św. w kościele: 7:00 – 9:00 – 10:30 (do południa z Adoracją IHS) – w cerkwi: 14:30 z Nieszporami (14:00 Wypominki).

5. Podczas sumy 7 XI kolejny chrzest w parafii – łaski tej dostąpi: Bartosz Janusz Górski.

6. Dziś 7 XI po 7:00 zmianka w Różach Mężczyzn” (za tydzień 14 XI: zmianka w Różach Kobiet i składka inwestycyjna).

7. Od 7 do 11 XI w DCP Opoka w Starym Sączu odbędą się rekolekcje dla parafialnych oddziałów „Caritas”.

8. W poniedziałek zakończy się Tydzień Modlitw za Zmarłych – ostatnia Msza św. w cerkwi o 17:00 (16:30 – wypominki).

9. Także w poniedziałek odprawiona jest ostatnia Msza św. pogrzebowa za śp. Genowefę Siedlarz – natomiast w dalszym ciągu aż do 30 XI trwa za nią gregorianka, albowiem część intencji domówiła rodzina zamarłej: Władysława i Stanisław Kachniarz.

10. Decyzją Świętej Penitencjarii Stolicy Apostolskiej w tym roku przez cały listopad, a nie tylko przez Oktawę Wszystkich Świętych do 8 XI, można zyskiwać odpusty zupełne za zmarłych – codziennie za jedną osobę.

11. Warunki zyskiwania odpustu zupełnego: a) spowiedź św./stan łaski; b) Komunia Święta; c) modlitwa w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Mario lub inna); d) nawiedzenie kościoła, kaplicy lub cmentarza i modlitwa za zmarłych (np. Zdrowaś Mario lub Wierzę lub Wieczne odpoczywanie); e) oderwanie od przywiązania się do jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego.

12. Jeśli nie mamy łaski uświęcającej, to można starać się zyskać przynajmniej odpusty cząstkowe. (z racji pandemii przez cały XI).

13. We wtorek 9 XI przypada Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – Msze św. o 6:30 oraz o 17:00 (16:30 wypominki).

14. W środę 10 XI Msza św. z Nowenną do MBNP o 17:00 (o 16:30 jak zwykle wypominki za zmarłych).

15. W czwartek 11 XI w liturgiczne wspomnienie św. Marcina z Tures w Polsce przypada państwowe Narodowe Święto Niepodległości. Z tej racji Msze św. są jak w niedzielę, choć nie ma w Kościele żadnego święta obowiązkowego: 7:00 – 9:00 – 10:30 i 14:30 (14:00 – wypominki za zmarłych).

16. Po Mszy św. o 10:30 wszyscy udamy się w procesji-pochodzie na nasz nowy cmentarz, gdzie przy patriotycznym kurhanie przy brzozie z kapliczką „Salve Regina Poloniae” zostanie wciągnięta przez harcerzy na maszt polska flaga biało-czerwona, odśpiewane wszystkie zwrotki hymnu narodowego – mazurka Dąbrowskiego „Jeszcze Polska nie zginęła” oraz całość pieśni „Boże coś Polskę” (słowa: Alojzy Feliński, Antoni Gorecki; muzyka: Jan Nepomucen Piotr Kaszewski). Teksty będą wcześniej rozdane.

17. Podczas „wotywy” o 9:00 śpiewa i gra młodzieżowy parafialny zespół „Chwalmy Pana”.

18. Także w czwartek 11 XI o 11:00 suma odpustowa w sąsiedniej Boguszy ku czci Chrystusa Zbawiciela oraz w Mogilnie na św. Marcina.

19. W piątek 12 XI o 15:30 Godzina Miłosierdzia i po niej Msza św. w kaplicy oraz o 17:00 (16:30 – wypominki).

20. W sobotę 13 XI Msze św. parafialne o godz. 6:30 oraz o godz. 8:00 – o 8:00 śpiewa młodzieżowy parafialny zespół „Uradowani”.

21. 13 XI o godz. 14:00 łaski chrztu św. dostąpi Laura Rita Woźniak.

22. W niedzielę za tydzień 14 XI już wszystkie Msze św. będą jak zwykle w nowym kościele o 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30 (14:00 – wypominki za zmarłych).

23. Też w niedzielę za tydzień 14 XI po „prymarii” zwyczajowo zapowiedziana zmianka w Różach Kobiet oraz składka inwestycyjna.

24. Także w niedzielę 14 XI na „sumie”, tj. o 10:30 śpiew scholi dziecięcej podczas Eucharystii.

25. Również w niedzielę za tydzień 14 XI aż dwa chrzty św.:

a. o godz. 10:30 ochrzczona będzie Joanna Karolina Obrzut

b. o godz. 14:30 ochrzczona będzie Oliwia Helena Buczek.

26. Niedziela 14 XI to Światowy Dzień Ubogich (można zabrać i napełnić produktami specjalne torby, by wspomóc ludzi w potrzebie).

27. To także XIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym; stąd 14 XI zbiórka do puszek „na Kościół w potrzebie” (na Liban).

28. Będą też z tej okazji rozprowadzane jak co roku „chlebki miłosierdzia”.

29. W listopadzie „wypominki za zmarłych”, odczytywane są rano przez chwilę po Mszy św. a wieczorem pół godziny przed Mszą św. czyli od 16:30.

30. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w tym tygodniu:

● w środę o 17:00 – cotygodniowe spotkanie DSM (na starej plebanii)

● w środę o 18:00 – comiesięczne spotkanie Akcji Katolickiej (na starej plebanii)

● w piątek o 18:30 – spotkanie KSM (na starej plebanii)

● w sobotę o 9:00 – wyjazd scholi dziecięcej do Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu oraz do Laserparku w Nowym Sączu

31. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w. śś. Joachima i Anny, zel. Anny Poręba.

32. Wydatki tego tygodnia: Zapłaciłem za 125 m2 kamienia warstwowego. Za paliwo do ciężarówki na 2 kursy.

33. Za robociznę przy wstępnej kamiennej kapliczki zapłaciłem; inne wydatki.

34. Zakupiłem w Jamnicy w tamtejszej szkółce 50 szt. metrowych tui  (właściciel sprzedał je na rzecz parafii jedynie po symbolicznej cenie 5 zł od sztuki). Bóg zapłać!

35. Zakupiłem geotkaninę o różnych szerokościach.

36. Za cztery pizze dla pracujących sobotę.

37. Kwesta na seminarium prowadzona przed bramą cmentarza w Dzień Zaduszny wyniosła 1708,93 zł + 1 €.

38. Składka na misje z I środy z „dnia misyjnego w parafii” wyniosła 361 zł.

39. Otrzymaliśmy bardzo wysoki rachunek za gaz w kościele – 2 700 zł (grzeje się w kościele od początku października).

40. Dziękuję za sobotnią pracę 6 listopada:

a. 12 mężczyznom z grupy dziesiętnika Roberta Kościółka – przy zwózce gruzu, pryzmowaniu ziemi nasadzeniu tui oraz zwózce i układaniu kamieni pracowali: Robert Kościółek; Wojciech Kruczek; Stanisław Bobak; Marcin Bobak; Stanisław Witek; Marek Witek; Stanisław Kruczek; Grzegorz Marszałek; Paweł Kachniarz; Paweł Janus; Mirosław Jawor; Piotr Jelito (za niego Konrad Jelito); oraz zamiast pracy ofiarę złożyli: Jan Wojciechowski (100 zł); Katarzyna i Radosław Kois (100 zł); Marek Kotas (50 zł).

b. Tylko 2 kobietom z grupy dziesiętnika Stanisława Mężyka – przy nasadzaniu iglaków i sprzątaniu pracowały: Joanna Galica-Kmak (za nią Kacper Górka); Maria Galica (za nią Kamil Czyżycki); zamiast pracy ofiarę złożyły: Anna Mężyk (50 zł) oraz z dziesiątki Roberta Kościółka Małgorzata Kachniarz (60 zł).

41. Zapraszam na sobotę na 7:00 do pracy na rzecz wspólnoty parafialnej:

c. mężczyzn z grupy dziesiętnika Romana Pazgana – w planie: znów rozwózka gruzu nasadzenia tui i przewóz i układanie kamieni.

d. kobiety z grupy dziesiętnika Alojzego Barskiego – w planie plewienie w obejściu kościoła i plebanii, nasady i grabienie liści.

42. Proszę o pilnowanie porządku na cmentarzu i właściwe sortowanie odpadów w kontenerach (w kubłach).

43. Dziękuję Eugeniuszowi Mężykowi i jego synowi Sebastianowi za sprezentowanie i przetransportowanie na cmentarz ciężkim sprzętem dwóch skał, z których obrobiony będzie polowy ołtarz, a koło niego wykonany kamienny podest.

44. Dziękuję Jarosławowi Groniowi za dwa kursy ciężarówką do Koniuszowej po kamień warstwowy na chodnik przy Dróżkach Świąt Maryjnych. Zapłaciłem jedynie za paliwo. Potrzeba 500 m2 – a przywiezione zostało na razie 135 m (zapłaciłem za 125 m2 a 10 m2 dał w darowiźnie właściciel kamieniołomu – Grzegorz Ruchała. Dziękuję obu panom.

45. Innemu parafianinowi dziękuję za korytowanie ziemi pod ten chodnik swoim traktorem-koparką oraz rozładunek palet kamienia.

46. Gdyby ktoś miał wolny gruz, to chętnie przyjmę – można go przywozić i wysypywać bezpośrednio do wykorytowanego chodnika.

47. Trwa praca betonowania fundamentu i murowania z kamienia kolejnej kapliczki za cerkwią – wykonuje ją Janusz Gaborek. Dzięki.

48. Dziękuję za pomoc w workowaniu odpadów na obu cmentarzach: Edwardowi Homoncikowi oraz Piotrowi Witkowi.

49. W tym tygodniu (w środę) rozpoczyna się montaż paneli fotowoltaiki na starej plebanii przez firmę Solgro.

50. W czwartek 18 XI planowana jest pielgrzymka do Zabawy na 107 rocznicę urodzin bł. Karoliny Kózka; wyjazd o 13:30 (o 15:00 leśna Droga Krzyżowa po trasie męczeństwa; o 18:00 Msza św.; koszt 25 zł; zapisy u członków Akcji Katolickiej).

51. Rekolekcjach dla osób uzależnionych, wychodzących z uzależnienia oraz ich rodzin odbędą się w DR "Opoka" w Starym Sączu: 12-14 XI (rozpoczęcie w piątek wieczorem, zakończenie w niedzielne południe).

52. Od 26 VI w świątyniach może być 75 % obecnych nie licząc w to zaszczepionych i dzieci do 12 lat.

53. Zachęcam do szczepień przed czwartą falą koronawirusa. Używajmy masek nie tylko w świątyniach, ale też w innych lokalach.

54. Dzięki za ofiarę 500 zł na sprzątanie 5 rodzinom: Stanisława Kogut; Wiesława, Kazimierz Kociołek; Jacek Kogut; Jolanta Homoncik; Irena, Stanisław Karpiel. Do sprzątania dokłada się 5 kolejnych rodzin z Królowej Polskiej: Władysław Kowalczyk; Agnieszka i Sylwester Gnoińscy; Bożena i Adam Homoncik; Urszula i Tadeusz Krawczyk; Justyna i Jarosław, Groń.

55. Są jeszcze do nabycia ścienne kalendarze misyjne na 2022 rok – koszt 7 zł.

56. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (po 6 zł); „Niedziela” (6 zł); „Miłujcie się” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny ( 5 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł).

Poprawiony: niedziela, 07 listopada 2021 07:34
 

Ewangelia na dziś