Start Informacje Duszpasterskie XXIV Niedziela Zwykła – 11-18 IX 2022
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
XXIV Niedziela Zwykła – 11-18 IX 2022 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
sobota, 10 września 2022 20:26

XXIV Niedziela Zwykła – 11 września 2022

 

W tygodniu:

Niedziela – 11 IX – XXIV Niedziela Zwykła (odpustowa)

Poniedziałek – 12 IX – wsp. dow. Najświętszego Imienia Maryi

Wtorek – 13 IX – wsp. św. Jana Chryzostoma, bpa i dok. Kośc.

Środa – 14 IX – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Czwartek – 15 IX – wsp. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Piątek – 16 IX – wsp. śś. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa i męcz.

Sobota – 17 IX – wsp. dow. Roberta Bellarmina, bpa i dok. Kośc.; albo: św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, bpa

Niedziela – 18 IX – XXV Niedziela Zwykła; albo: Święto św. Stanisława Kostki, zak. – patrona Polski (opuszcza się)

 

 1. Lit. Słowa jest dziś opowieścią o gniewie Jahwe wobec grzesznych, ale też o Miłosierdziu Pana wobec zagubionej owcy i .marnotrawnego syna.
 2. W tę XXIV Niedzielę Zwykłą 11 IX przeżywamy zewnętrzny odpust parafialny ku czci Narodzenia NMP – Msze św.: w nowym kościele o godzinach: 7:00 – 9:00; na ołtarzu polowym o 11:00, czyli pół godziny później niż zwykle (połączone z dożynkami parafialnymi) i w cerkwi o 14:30.
 3. Jak już zapowiadałem 3 kazania dopołudniowe wygłasza i „sumie” przewodniczy ks. dr hab. Marek Kluz – profesor Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII sekcja w Tarnowie; delegat Księdza Biskupa Diecezjalnego do oceny ksiąg o treści religijnej; członek Diecezjalnej Komisji Kaznodziejskiej. Witam Go serdecznie w naszej wspólnocie!
 4. Jedna z intencji na „sumie” za parafian (pro populo) zamówiona jest przez sołtysa i społeczność Królowej Polskiej w int. mieszkańców: z podziękowaniem za plony, z prośbą o zachowanie od nieurodzajów i czuwanie Pana Boga w pracach polowych, a także o błogosławieństwo w rodzinach.
 5. Dziś po południu w cerkwi odczytany będzie List Episkopatu Polski nt. wychowania (Tydzień Wychowania w Polsce 11-17 IX).
 6. Ze względu na odpust parafialny zmianka w Różach Kobiet będzie dzisiaj (11 IX) nie po „prymarii”, ale przed sumą o 10:50.
 7. Podczas „sumy” przeżywamy „parafialne dożynki”, które przygotowało w tym roku sołectwo Królowej Polskiej.
 8. Stąd podczas „sumy” poświęcony będzie dożynkowy wieniec (jak również ziarno siewne – tak jak w czwartek 8 IX).
 9. Po tej Mszy św. o 11:00 wyruszymy w procesji wokół cerkwi – w związku z tym jeszcze raz proszę o zabranie feretronów.
 10. Na „sumie” śpiewa dziś zespół regionalny „Skalnik” oraz gra orkiestra z Kamionki Wielkiej (o 7:00 p. Natalia z Ukrainy; o 9:00 „Uradowani”).
 11. W odpust, jak w każdą II niedzielę miesiąca, składka jest inwestycyjną.
 12. W tę niedzielę 11 IX rozpoczyna się Tydzień Wychowania w Polsce (11-17 IX).
 13. dzisiejszym odpuście (11 IX) za tydzień wracamy już ze wszystkimi Mszami św. do nowego kościoła. Czyli od XV Niedzieli Zwykłej (18 IX ) wszystkie Msze św. będą już w nowej świątyni o: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30. I tak będzie do odpustu wiosennego w Niedzielę Miłosierdzia Bożego „na Opatrzność”.
 14. Też dziś 11 IX o 11:00 odpust w Mogilnie „na Podwyższenie Krzyża Świętego” – suma o 11:00.
 15. Dziś też rozpoczyna się Tygodniowy Odpust ku czci MB Bolesnej w Czarnym Potoku (11-18 IX) – patrz: plakat.
 16. W poniedziałek 12 IX Msza św. będzie o godz. 6:30.
 17. We wtorek 13 IX Msze św. będą rano o 6:30 i 18:00 (z różańcem).
 18. Z racji 13 IX jak co miesiąc o 18:00 w naszej parafii będzie Nabożeństwo Fatimskie – najpierw Msza św., a po niej Różaniec Fatimski w procesji.
 19. Różaniec poprowadzi ks. wikariusz, bo ja taki różaniec w tym czasie będę prowadził w Muszynie-Folwarku.
 20. Bardzo proszę dziewczęta z DSM o zabranie figury MB, a my przynieśmy lampiony.
 21. W środę 14 IX, tj. w Święto Podwyższenia Krzyża Msze św. będą: rano o 6:30 (z adoracją Krzyża) oraz o 18:00 z Nowenną ku czci MB Nieustającej Pomocy. Po południu pół godziny wcześniej, czyli o 17:30, odprawiona będzie Droga Krzyżowa.
 22. W czwartek 15 IX czcimy NMP Bolesną – Msza św. u nas rano o 6:30.
 23. Zaś w Zawadzie w czwartek 15 września odpust ku czci MB Bolesnej – suma o 17:00.
 24. W Limanowej w dniach 15-22 września obchodzi się Tygodniowy Odpust ku czci MB Bolesnej (program w gablocie na afiszu) – z Nowego Sącza po południu w sobotę 17 IX rusza pielgrzymka piesza do Limanowej, by dojść na Mszę św. o 17:00, którą odprawi kardynał Gerhard Müller z Niemiec. Zwyczajowo idą w pielgrzymi szlak także nasi parafianie.
 25. W piątek 16 IX Msze św.: o 15:00 (po Godzinie Miłosierdzia) oraz o 18:00.
 26. W sobotę 17 IX Msze św. parafialne będą rano: o 6:30 – 8:00; a także ślubna o godz. 13:00.
 27. W tę że sobotę 17 IX o godzinie 13:00 sakramentalną przysięgę złożą przed Bogiem nowożeńcy: Beata Pazgan i Kamil Górski.
 28. Niedziela 18 IX jest XXV Niedzielą Zwykłą – wszystkie Msze św. w nowym kościele o godz.: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30.
 29. Ale też w niedzielę 18 IX o 16:00 na Wzgórzu Krzyża odprawiona będzie Msza św. z okazji środowego Święta Podwyższenia Krzyża Św.
 30. W związku z tym sprzed naszego kościoła o 15:00 wyruszy piesza pielgrzymka – poprowadzi ją ks. wikariusz, który tam odprawi Mszę św.
 31. Liturgię w tym roku przygotowuje parafia z Kamionki Wielkiej (za rok zaś w 2023 nasza parafia Królowa Górna).
 32. W niedzielę 18 września – śpiew scholi dziecięcej na Eucharystii o 10:30 (też odpust w sąsiedniej Ptaszkowej – suma o 11:00).
 33. Także w niedzielę 18 IX podczas Mszy św. popołudniowej o 14:30 łaski chrztu dostąpi dziecko: Anna Agnieszka Tokarczyk.
 34. Czekają nas wybory do nowej Rady Parafialnej, bo kończy się kadencja – od niedzieli 25 IX zgłaszamy kandydatów (wybory w diecezji 23 X).
 35. Też w niedzielę 18 IX po „sumie” tj. o 11:45 spotkanie Rady Parafialnej w starej plebanii.
 36. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w tym tygodniu: ● w środę o 19:00 – spotkanie Akcji Katolickiej (w starej plebanii) ● w piątek o 19:00 – spotkanie KSM (w starej plebanii)● w sobotę o 9:00 próba scholi dziecięcej (na chórze) ● w sobotę o 10:00 – cotygodniowe spotkanie DSM (w salce w kościele pod prezbiterium) ● w sobotę o 10:00 – zbiórka aspirantów i ministrantów (w kościele) ● w sobotę o 11:00 – zbiórka lektorów i ceremoniarzy (w kościele)
 37. W tym tygodniu dwa wyjazdy: ● 14 IX (środa) o 14:30 sprzed plebanii z ministrantami i lektorami do Mc'Donald w N. Sączu za gorliwość przy ołtarzu Pańskim w okresie letnim (od czerwca do sierpnia); ● 17 IX (sobota) o 13:00 dla DSM-ek obecnych na ostatniej zbiórce.
 38. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie I Róża „Rodziców modlących się za swe dzieci” p.w. św. Jadwigi Andegaweńskiej, zel. Stanisławy Bogdańskiej.
 39. Wydatki tego tygodnia: Zakupiłem na koszt parafii do rozdania kandydatom do bierzmowania 60 sztuk dzienniczków kandydata.
 40. Zakupiono 10 maryjnych niebieskich tunik i 10 niebieskich kapturków dla ministrantów + dodatkowe wydatki.
 41. Za zakup na „dróżki” 10 + 10 worków cementu + wywrotka piasku + wywrotka klińca + dwie wywrotki mieszanki (gryz z piaskiem).
 42. Kawa i trzy pizze dla pracujących w sobotę. Owoce, napoje i lody na obiad odpustowy. Zakup benzyny do traktorka-kosiarki.
 43. Otrzymaliśmy rachunki za: cerkiew i starą plebanię – 391,56 zł + 361,81 zł.
 44. Z racji dnia misyjnego, w I środę zebrano na misje 379 zł. A na kościół ofiarę złożyli: 50 zł Stanisław Rams; 100 zł Jadwiga i Mariusz Kocemba.
 45. Dziękuję za sobotnią pracę od 7:00 – pracowali na rzecz parafii: ● 9 mężczyzn z grupy dziesiętnika Alojzego Barskiego: Mieczysław Janus, Andrzej Janus, Krzysztof Janus, Michał Janus, Marian Radzik, Ireneusz Siedlarz, Kacper Janus, Marcin Janus, Krzysztof Groń (za niego Łukasz Janus) – wykonali prace: wycięcia na cmentarzu i pocięcia 5 drzew – suchostanów oraz jeszcze praca przy cięciu suszu drzewnego z cmentarza (cyrkularką i piłami motorowymi). Zamiast pracy złożyli ofiarę: 50 zł Amadeusz Budaj i 100 zł Mariusz i Jadwiga Kocemba. ● 1 kobieta z grupy dziesiętnika Janusza Pazgana: Jadwiga Hebda (tydzień wcześniej) – wykonała pracę plewienia koło kościoła i plebanii. Zamiast pracy ofiarę 7 x po 50 zł złożyły: Sabina Pazgan; Beata Pazgan; Rozalia Stanek; Barbara Jelito; Maria Hebda; Maria Świgut; Agnieszka Kumorek.
 46. Zapraszam na sobotę na 7:00 do pracy na rzecz wspólnoty parafialnej dziesiątki: ● mężczyzn z grupy dziesiętnika Mariusza Hatlasia. Będzie do wykonania plantowanie ziemi za cerkwią przy dróżkach MB (ciąg dalszy). ● kobiety z grupy dziesiętnika Władysława Stanka. W planie ciąg dalszy plewienia przy kościele i cmentarzu w Królowej Polskiej.
 47. Dziękuję Robertowi Świgutowi i Andrzejowi Michalikowi za wykonane: ołtarz i sedilia dla celebransa i LSO do kaplicy przedpogrzebowej. Pomógł wszystko przywieźć ciągnikiem Czesław Świgut z Królowej Polskiej. Wszystkim dziękuję (rozliczenie później).
 48. Dziękuję Marii Rymanowicz za hantle do dźwigania i maszynę do ćwiczeń mięśni nóg (mechaniczny stepper) przekazane do siłowni.
 49. Dziękuję Janinie Siedlarz za dwie ryzy papieru do kserokopiarki, Dziękuję Monice Krok za kwiaty do ołtarzy na odpust.
 50. Dziękuję za przygotowanie ławek i dekoracji na odpust – pracowali w piątek: Marian Ogórek, Grzegorz Siedlarz, Zbigniew Legutko, Artur Długopolski, Stanisław Ruszkowicz, Michał Poręba oraz Monika Sawicka z synem Patrykiem, parafianka z KP i Jan Królewski (z traktorem).
 51. Pierwsze w tym roku spotkanie formacyjne dla ministrantów ze SP odbędzie się w dniach 16-18 IX w domu rekolekcyjnym w Ciężkowicach.
 52. I jeszcze zaproszenie na rekolekcje dla żon nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej i wszystkich kobiet pragnących umocnić więź z Chrystusem Eucharystycznym: Jak rozbudzić Eucharystyczne zdumienie? Termin: 16-18.09.2022 r. Rekolekcjonista: ks. Krzysztof Czyżowski Miejsce: Dom Rekolekcyjny „Opoka" w Starym Sączu. Zapisy przez telefon: 794 555 585 lub na stronie internetowej: www.centrumopoka.pl Dom Rekolekcyjny „Opoka" przy Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu, ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz.
 53. 17 września 2022 roku już po raz szósty w Niepokalanowie odbędzie się Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci. Centralnym punktem będzie Eucharystia sprawowana o g. 11:00. Po Mszy św. ciepły posiłek, gry, zabawy, konkursy oraz koncert zespołu Mały Chór Wielkich Serc z Łodzi. Dla każdego małego uczestnika czekać będzie figurka św. Franciszka z Asyżu.
 54. Ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII i Dziekan Wydziału informuje, iż do 20 września br. trwa rekrutacja na 5 letnie studia magisterskie z teologii oraz 2 letnie Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne dla Nauczycieli na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie. Studia te, przygotowują do nauczania religii w przedszkolach, szkole podstawowej i średniej. Ze względu na otwierające się miejsca pracy dla katechetów zachęcamy do podjęcia studiów na tarnowskim Wydziale.
 55. Dzięki za ofiarę 500 zł na sprzątanie 5 rodzinom: Tadeusz i Maria Szczepka; Krzysztof i Teresa Szczepka; Józef i Janina Siedlarz z synami Karolem i Konradem; Jadwiga, Mariusz Kocemba. Do sprzątania dokłada się 5 kolejnych rodzin z Królowej Górnej: Ryszard i Jolanta Ochwat; Maria Ochwat; Jan i Agata Janus; Aleksander i Teresa Ochwat; Piotr i Monika Ochwat.
 56. Do nabycia na stoliku przy wyjściu książka: „Stefania Łącka – droga do świętości” autorstwa ks. prof. hab. Stanisława Sojki (10 zł).
 57. Do nabycia kolejny w formie książkowej „Gość Niedzielny-Ekstra”: O Najświętszej Eucharystii – koszt 12 zł.
 58. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (8 zł); „Niedziela” (8 zł); „Miłujcie się” (6 zł); „Mały Gość Niedzielny (6 zł); „Promyczek Dobra” (6 zł); „Mały Promyczek Dobra” (6 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (6 zł).
Poprawiony: sobota, 10 września 2022 20:33
 

Ewangelia na dziś