Start Informacje Duszpasterskie VII Niedziela Zwykła – 19-26 II 2023
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
VII Niedziela Zwykła – 19-26 II 2023 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
sobota, 18 lutego 2023 21:38

VII Niedziela Zwykła – 19 lutego 2023

 

W tygodniu:

Niedziela – 19 II – VII Niedziela Zwykła

Wtorek – 21 II – wsp. dow. Piotra Damianiego, bpa i dok. Kośc.

Środa Popielcowa – 22 II – „Popielec”; albo: Święto Katedry św. Piotra, Apostoła (opuszcza się)

Czwartek – 23 II – wsp. dow. św. Polikarpa, bpa i męcz.

Piątek – 24 II – dzień modlitwy i pokuty za grzechy ludzi Kościoła

Sobota – 25 II – zakończenie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu

Niedziela – 26 II – I Niedziela Wielkiego Postu (zakończenie kwartalnych dni modlitw o ducha pokuty)

 

 1. Liturgia Słowa nawołuje dziś do starania się o świętość życia i kierowanie się w życiu Miłością do Boga i ludzi, także nieprzyjaciół.
 2. W tę niedzielę 19 lutego Msze św. są w porządku niedzielnym: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30.
 3. W czasie „sumy” o 10:30 ochrzczona będzie: Aleksandra Zofia Bednarek (Msza św. za to dziecko – w sobotę 25 lutego o 8:00).
 4. Dziś, tj. w niedzielę 19 II o 10:30 śpiewa dziecięca schola.
 5. W tę niedzielę 19 lutego, ostatnią Niedzielą Zwykłą przed tegorocznym Wielki Postem (bo 22 II jest już Popielec), rozpoczyna się „Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu” (od niedzieli 19 II do soboty 25 II).
 6. Składka w tę niedzielę 19 II jak co roku przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.
 7. Przy wejściu do świątyń trwa dziś w całej Polsce zbiórka do puszek na wsparcie ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii.
 8. W poniedziałek i w czwartek (20, 23 II) Msze św. odprawione będą rano o 6:30.
 9. We wtorek (21 II) Msze św. rano o 6:30 i wieczorem o 17:00.

10.O północy z wtorku na środę kończą się dawne zapusty i karnawał, a zaczyna czas postu, pokuty, i nawrócenia – zróbmy postanowienia.

11.W środę 22 lutego – czyli w Popielec Msze św. odprawione będą do południa o 7:00 – 9:00 – 10:30 oraz ze względu na pracujących w tym dniu – po południu o godz. 17:00 (w połączeniu z modlitwą nowennową do MB Nieustającej Pomocy po Komunii Świętej).

12.Już w Środę Popielcową pierwsza dziecięca Droga Krzyżowa o 16:30.

13.W Środę Popielcową opuszcza się akt pokutny, natomiast na znak gotowości do pokuty i nawrócenia po Ewangelii i homilii nastąpi posypanie naszych głów pobłogosławionym popiołem ze spalonych palm poświęconych w ubiegłym roku.

14.Podczas tego liturgicznego gestu padać będą słowa kapłana: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”; lub „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”.

15.Według starego zwyczaju w Popielec można ściąć gałązki (wierzbiny lub drzew owocowych) przeznaczone do sporządzenia palm na Niedzielę Palmową, tak aby zanurzone w wodę mogły wypuścić zielone pędy (zakwitnąć).

16.W Środę Popielcową rozpoczyna się okres Wielkiego Postu i czas Komunii Świętej wielkanocnej.

17.Okres Wielkiego Postu trwać będzie od Popielca do rozpoczęcia Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.

18.W Środę Popielcową (tak jak i w Wielki Piątek) obowiązują:

 1. post ścisły – czyli tylko trzy posiłki, w tym jeden do syta (od 18 do 60 roku życia)
 2. abstynencja – czyli powstrzymanie się od pokarmów mięsnych (od 14 lat do końca życia).

19.W Popielec 22 II jak co roku zbiera się kolektę pieniężną na cele charytatywne.

20.W Środę Popielcową rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw o ducha pokuty (od Popielca 22 II do niedzieli 26 II).

21.Terminy nabożeństw pasyjnych w Wielkim Poście: ● Drogi Krzyżowe odprawiane będą trzy razy w tygodniu: w środy o 16:30 dla dzieci; ● w piątki o 16:30 dla młodzieży i dorosłych; ● w niedziele kalwaryjska śpiewana po „prymarii” około 8:00 dla wszystkich; Gorzkie Żale będą w każdą niedzielę o 14:30, a po nich bezpośrednio Msza św. już bez kazania. Kazania pasyjne w tym roku głosi ks. proboszcz.

22.Za nabożne odprawienie Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i udział w rekolekcjach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

23.Podczas Gorzkich Żali zbierana będzie składka na dekorację i kwiaty do Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

24.W piątek Msze św. będą po Godzinie Miłosierdzia o 15:00 i o 17:00 (pół godziny wcześniej, tj. o 16:30 druga Droga Krzyżowa).

25.Też w piątek 24 II pod hasłem „Wspólnota ze zranionymi” przypada dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich – tak jest co roku w pierwszy piątek Wielkiego Postu.

26.Na diecezjalne rekolekcje w Ciężkowicach dla Akcji Katolickiej w dniach 24-25 II wyjeżdża 5 osób z naszego parafialnego oddziału.

27.Zaś w sobotę Msze św. będą rano o 6:30 oraz o 8:00.

28.W sobotę o 6:30 kończą się Msze św. pogrzebowe za śp. Czesława Ochwat – niech spoczywa w pokoju Chrystusa.

29.W przyszłą niedzielę 26 lutego Msze św. będą w zwyczajnym porządku niedzielnym, czyli o godz.: 7:00 (po niej śpiewana kalwaryjska Droga Krzyżowa) – 9:00 – 10:30 – oraz Gorzkie Żale o 14:30. i Msza św. bezpośrednio po nich już bez kazania (około 15:30).

30.Wielki Post to czas poprzedzający i okres przygotowujący nas do należytego obchodzenia Paschy (Triduum Paschalnego).

31.W Wlk. Poście nie przyozdabia się ołtarzy kwiatami, nie gra wirtuozowsko na organach i innych instrumentach – te służą tylko do podtrzymania śpiewu jako instrument towarzyszący liturgii. Wyjątkiem jest IV Niedziela Wielkiego Postu „Laetare”, Uroczystości i Święta.

32.W Wielkim Poście podczas liturgii nie śpiewa się „Alleluja” oraz „Gloria czyli Chwała” i „Te Deum czyli Ciebie Boga”.

33.W Wielkim Poście używa się II tomu czytań mszalnych (cykl niedzielny A oraz w dni powszednie „rok I”).

34.W WP używa się tylko Modlitw Eucharystycznych I-II-II oraz I-II o Tajemnicy Pojednania; można błogosławieństwo końcowe poprzedzić którąś z „modlitw nad ludem” (s. 394* - 397*).

35.Rekolekcje parafialne i szkolne przeżywać będziemy od V Niedzieli Wielkiego 26 III Postu do środy 29 III, a zaczną się Apelem Jasnogórskim w sobotę 25 III w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – nauki wygłosi pochodzący z parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu ks. Jarosław Gieniec, obecnie wikariusz w parafii Ducha Świętego w Mielcu i dekanalny duszpasterz młodzieży, pełni także funkcję jednego z dwóch diecezjalnych duszpasterzy głuchoniemych (niesłyszących). Także za udział w rekolekcjach można zyskać odpust zupełny.

36.Zaś VI Niedziela Wielkiego Postu to już tzw. „Niedziela Palmowa” czyli Męki Pańskiej, która rozpoczyna „Wielki Tydzień”.

37. Przypominam, iż miesiąc luty poświęcony jest „modlitwom za konających”. Pamiętajmy o nich przed Bogiem.

38.Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w. św. Kingi, zel. Renaty Janus.

39.Przedślubne drugie zapowiedzi trzech par – w związek małżeński zamierzają wstąpić:

● Jakub Michał Ogórek, syn Ryszarda i Janiny z d. Kocemba, ur. 05. 01. 2000 w Nowym Sączu, zam. Królowa Polska 34; oraz: Paulina Anna Górska, córka Piotra i Ewy z d. Hebda, ur. 20. 02. 2000 w Nowym Sączu, zam. Mystków 334.

● Arkadiusz Michał Gaborek, syn Janusza i Zofii z d. Laskosz, ur. 29. 09. 1991 w Nowym Sączu, zam. Mszalnica 188; oraz: Aneta Maria Bochenek, córka Jana i Bernadetty z d. Gieniec, ur. 12. 08. 1998 w Nowym Sączu, zam. Królowa Polska 78.

● Konrad Piotr Siedlarz, syn Józefa i Janiny z d. Ruszkowicz, ur. 07. 06. 2000 w Nowym Sączu, zam. Królowa Górna 105; oraz: Paula Maria Ślipek, córka Marka i Anny z d. Marszałek, ur. 02. 02 2000 w Nowym Sączu, zam. Królowa Polska 91.

Gdyby ktoś miał wiedzę o przeszkodach do zawarcia tych małżeństw, winien to zgłosić w kancelarii parafialnej.

40.Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w tym tygodniu:

● w środę 22 II o 18:30 trening piłkarski LSO w sali gimnastycznej w Królowej Górnej

● w piątek 24 II o 18:30 spotkanie KSM (na starej plebanii)

● w piątek 24 II o 18:00 cotygodniowe spotkanie z rodzicami i dziećmi III klas przed I Komunią św. (w sali pod nowym kościołem)

● w sobotę 25 II o 9:00 próba scholii (na chórze w kościele)

● w sobotę 25 II o 10:00 – spotkanie DSM (w II sali pod kościołem)

● w sobotę 25 II o 10:00 – zbiórka ministrantów (w salce I w kościele)

● w sobotę 25 II o 11:00 – zbiórka lektorów i ceremoniarzy (w salce I w kościele)

41.Wydatki tego tygodnia: Dołożyłem na wyjazd na dekanalny turniej 3 drużyn Liturgicznej Służby Ołtarza w Nawojowej – (500 + 50 zł).

42.Wpisowe na rekolekcje dla 5 osób z naszej Akcji Katolickiej w Ciężkowicach (5 x 180 zł).

43.Na drugą turę kursu dla ceremoniarzy w Ciężkowicach – 120 zł + 30 zł.

44.Za bilety na lodowisko w Białej Niżnej, wypożyczenie łyżew i kasków dla 20 dziewcząt z DSM – (208 zł) oraz za paliwo 300 zł.

45.Na paliwo na wyjazdy z dziećmi do Nawojowej i do Białej Niżnej – 100 zł. Razem wydałem sumę: 2208 zł.

46.Do zapłacenia otrzymaliśmy kolejny rachunek za gaz zużyty w kościele w wysokości: 1694,02 zł.

47.Do zapłacenia otrzymaliśmy też rachunki za prąd w budynkach kościelnych – 1495,47 zł + 354,66 zł i za telefon w kancelarii 51,52 zł.

48.Comiesięczna składka inwestycyjna w parafii w lutym wyniosła 4517 zł. Bóg zapłać.

49.Na biuletyn i utrzymanie strony internetowej datki złożyły kolejne osoby: Irena i Józef Kiełbasa (50 zł); Maria i Władysław Galica (50 zł); Stanisława i Krzysztof Ruszkowicz (50 zł); Bernarda i Józef Grybel (30 zł); Maria i Józef Gaborek (50 zł).

50.Ofiarę 100 zł na inwestycje kościoła złożyli Danuta i Krzysztof Budaj. Dzięki.

51.Paczki przeznaczone dla rodzin na Ukrainę składamy w bagażniku mojego busa w altanie od Środy Popielcowej do niedzieli 26 II.

52.Przypominam, iż w związku z wyższymi opłatami na ogrzewanie i utrzymanie cmentarza od tego roku składamy ofiarę po 100 zł.

53.Bardzo dziękuję dorosłym oraz młodzieży i dzieciom za obecność i prowadzenie Adoracji Najświętszego Sakramentu w „tłusty czwartek” podczas Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego. Dziękuję też za śpiew zespołowi „Uradowani”.

54.Dziękuję Krzysztofowi Groniowi za użyczenie busa wraz z kierowcą (Krzysztofem Janusem z Mszalnicy) na wyjazd z DSM na lodowisko, a Stanisławowi Książkiewiczowi za pomoc przy opiece nad dziewczynkami z DSM.

55.Dzięki dwunastu mężczyznom z KP „z Góralówki” i z KG „z Wyrębów” za przeniesienie ogromnego krzyża do montażu w sobotę 25 II.

56.Ksiądz wikariusz dziękuje: Stanisławowi Ruszkowiczowi oraz swojemu tacie za pomoc w wyjeździe LSO na turniej piłkarski do Nawojowej. Gratulujemy starszym lektorom awansu do kolejnego etapu rozgrywek (w IV rywalizacja sportowa na poziomie międzydekanalnym).

57.W kinach od 24 II nowy fabularny film zatytułowany „Opiekun” o interwencji św. Józefa w życie ludzkie. Polecam ze wszech miar!

58.Kurs przedmałżeński w parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu odbędzie się w terminie od 27.02 – 04.03. 2023 r. Spotkania odbywać się będą w Sali Przemienienia – ul. Ducha Świętego 2. Zapisy na pierwszym spotkaniu 27 lutego 2023 r. o godz. 18.00.

59.Dzięki za ofiarę 600 zł na sprzątanie 6 rodzinom: Edyta i Jurand Ząber; Artur i Lidia Kachniarz; Zbigniew i Wiesława Ząber; Maria Siedlarz; Sławomir i Grażyna Siedlarz; Artur i Bogusława Ogorzałek. Do sprzątania dokłada się 5 kolejnych rodzin z Królowej Górnej: Tadeusz i Marzena Ząber; Eugeniusz i Maria Mężyk; Tomasz i Anna Witek; Edyta i Stanisław Uroda; Adam, Józef, Marcin Kruczek (synowie śp. Kazimierza).

60.Do nabycia w formie książkowej Gość Niedzielny-Ekstra: o Eucharystii i kulcie Miłosierdzia Bożego – oba po 12 zł za egzemplarz.

61.Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (10 zł); „Niedziela” (10 zł); „Miłujcie się” (6 zł); „Mały Gość Niedzielny (7 zł); „Promyczek Dobra” (6 zł); „Mały Promyczek Dobra” (6 zł); „Świat Misyjny” (4 zł); „Misje Dzisiaj” (5 zł); „L`Osservatore Romano” (8 zł).

Poprawiony: sobota, 25 lutego 2023 10:42
 

Ewangelia na dziś