Start Informacje Duszpasterskie Niedziela Zesłania Ducha Świętego „Zielone Świątki” – 20 maja 2018
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Niedziela Zesłania Ducha Świętego „Zielone Świątki” – 20 maja 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 20 maja 2018 20:34

Niedziela Zesłania Ducha Świętego „Zielone Świątki” – 20 maja 2018

W tygodniu:

Niedziela – 20 V –Niedziela Zesłania Ducha Świętego „Dzień Pięćdziesiątnicy”

Poniedziałek – 21 V – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła (II dzień Pentekosty)

Wtorek – 22 V – wsp. dow. św. Rity z Cascii, zak.

Czwartek – 24 V – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana; albo: wsp. NMP Wspomożycielki Wiernych (opuszcza się)

Piątek – 25 V – wsp. dow. św. Bedy Czcigodnego, prezb. i dokt. Kośc.; albo: św. Grzegorza VII, pap.; albo: św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziew.

Sobota – 26 V – wsp. dow. św. Filipa Nereusza, prezb.

Niedziela – 27 V – Niedziela Trójcy Przenajświętszej; albo: wsp. św. dow. św. Augustyna z Canterbury, bpa (opuszcza się)

 1. Liturgia Słowa w tę Uroczystość „Pentekosty” przypomina nam, iż wszystko co święte w Kościele – dzieje się mocą Ducha Świętego.
 2. W tę niedzielę (20 V) przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy liturgiczny Okres Wielkanocy.
 3. Podczas „wotywy” (9:00) śpiewa dziś muzyczna grupa młodzieżowa „Siewcy Miłości”. Podczas „sumy” (10:30) śpiewa zaś chór parafialny.
 4. Natomiast podczas popołudniowej Mszy św. o 14:30 (w cerkwi) zagra akustycznie zespół „Marana-tha” . Można będzie wtedy też nabyć za sumę 15 zł jedną z ich płyt „Byle do nieba” z kilkunastoma ich pieśniami religijnymi i z kilkunastoma samymi podkładami instrumentalnymi do karaoke – czyli same melodie do tych religijnych piosenek, a w okładce śpiewnik z tekstami. Jeszcze raz polecam.
 5. Zespół ten rozprowadza też płytę scholii dziecięcej z Dębicy „Serduszka” i goście z 12 kolędami i pastorałkami – także po 15 zł.
 6. Dzisiaj (do północy) można zyskać odpust zupełny za recytację lub śpiew hymnu: „O Stworzycielu Duchu, przyjdź…”
 7. Po ostatniej Mszy św. usuwa się z prezbiterium figurę Zmartwychwstałego i krzyż z czerwoną stułą (paschał umieszcza się przy chrzcielnicy).
 8. W niedzielę 20 V (od soboty 19 V) uroczystości związane z 25-leciem Obrazu św. Rity w Nowym Sączu (Biały Klasztor). Patrz: plakat.
 9. Jutro (21 V), tj. w poniedziałek, II dzień świąt, czyli Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.
 10. 21 V porządek Mszy św. półświąteczny: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 17:00 (ze względu na pracujących). Majówka po Mszy św. Nie ma o 14:30.
 11. W ten dzień 21 maja o 9:00 odprawiona będzie Msza św. „szkolna” w święto patronalne szkoły w Królowej Górnej im. Wincentego Witosa.
 12. We wtorek 22 V kończą się Msze św. pogrzebowe za śp. Helenę Świgut. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
 13. We środę 23 maja w Nabożeństwie Majowym w charakterze gości wezmą udział członkowie Akcji Katolickiej z parafii: Nawojowa, Nowy Sącz – MB Niepokalanej oraz z Kamionki Wlk.. Podejmuje ich nasz oddział AK (po Majówce w świątyni – wspólne ognisko przy remizie OSP).
 14. W czwartek 24 V w Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Msze św. o 6:30 i 18:30 (po Majówce o 18:00).
 15. W czwartek 24 maja br., w święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, odbędzie się kolejna – już III Pielgrzymka Kapłanów Diecezji Tarnowskiej do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie (od 9:45 do 13:30).
 16. W dniu 24 V (czwartek) przypada też Dzień Modlitw za Kościół w Chinach.
 17. Dnia 26 maja (sobota) przeżywa się też Dzień Matki – pamiętajmy o nich w modlitwie.
 18. W najbliższą niedzielę 27 maja na „sumie” łaski chrztu dostąpi kolejne urodzone w naszej parafii dziecko: Liliana Julia Kulka.
 19. W niedzielę 27 maja odpust w parafii św. Rocha w Nowym Sączu „ku czci Najświętszej Trójcy” (suma o 11:00).
 20. Czas Komunii Św. wielkanocnej trwa jeszcze ten tydzień – aż do Niedzieli Trójcy Świętej włącznie.
 21. Po Niedzieli Trójcy Świętej rozpoczyna się II Okres Zwykły (w ciągu roku) – wracamy w liturgii Mszy św. do „9 tygodnia zwykłego”.
 22. Także po antyfonie „Wesel się Królowo miła” wraca się do „Anioł Pański”, a w Psałterzu do I Tygodnia Brewiarza.
 23. Nabożeństwa Majowe od poniedziałku do soboty – codziennie o 18:00 z udzieleniem Komunii Świętej dla nie pozostających na Mszy św., która sprawowana będzie około 18:30.
 24. W niedziele Nabożeństwa Majowe w starym kościele o 14:00 – potem o 14:30 celebra Mszy św.
 25. Mających trudność z przybyciem na Nabożeństwa Majowe w świątyni zachęcam do śpiewu majówek przy różnych kapliczkach i krzyżach.
 26. Trasa Bożego Ciała: w tym roku udajemy się w procesji Eucharystycznej na „Pagorek” w Królowej Polskiej i z powrotem koło starego cmentarza. Cała trasa liczy sobie 2500 metrów. Pierwszy ołtarz po wyjściu z kościoła będzie po 400 metrach koło zakładu pp. Spólników na starej drodze; drugi ołtarz na 1100 metrze koło pp. Świgutów na „Pagorku”; trzeci ołtarz na 1400 metrze koło pp. Wyszowskich przy starym cmentarzu; czwarty ołtarz koło pp. Majochów na 1800 metrze. Hasła przy czterech ołtarzach: Ołtarz główny: Chleb i wino mocą Ducha Świętego staje się Ciałem i Krwią Pańską I.   Duch Święty odsłania nam tajemnicę Eucharystii II.   Duch Święty umacnia nas przez Eucharystię III.   Duch Święty w Eucharystii daje nam życie wieczne IV.   Duch Święty jednoczy nas w Ciele i Krwi Chrystusa.
 27. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych: w środę o 17:00 – DSM, w czwartek o 17:00 – zbiórka ministrantów, w piątek o 17:00 – próba scholii parafialnej, piątek o 19:00 – spotkanie KSM-u.
 28. W związek małżeński zamierzają wstąpić kolejne trzy pary – to pierwsza zapowiedź przedślubna: Jacek Bartłomiej Pałka, zam. Królowa Polska; oraz: Iwona Anna Kotas, zam. Królowa Polska. b.  Janusz Stanisław Górka, zam. Nowy Sącz; oraz: Iwona Maria Borkowska, zam. Królowa Górna. Krzysztof Jakub Groń, zam. Mszalnica-Zagóra; oraz: Sylwia Józefa Janus, zam. Królowa Górna. Kto by wiedział o jakichkolwiek przeszkodach do zawarcia tych małżeństw, winien to zgłosić w kancelarii parafialnej.
 29. W piątek o 14:00 odbył się pogrzeb zmarłego niespodziewanie we wtorek śp. Krzysztofa Stasika. Wcześniej przy zwłokach modlono się w starym kościele w środę i czwartek oraz w nowym kościele w piątek o 13:30. Za jego duszę odprawionych będzie 146 Mszy św. (124 indywidualnie zamówione oraz 22 od uczestników pogrzebu). Niech odpoczywa w Bogu.
 30. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w. NMP Matki Kościoła zel. Heleny Wacławiak.
 31. Wydatki tego tygodnia: Zapłaciłem rachunek za gaz i za benzynę do traktorka-kosiarki.
 32. Za transport z dziewcząt z DSM na pielgrzymkę do Chorzelowa (280 km) firmie „Witex”.
 33. Zakup 4 pizz dla pań i panów pracujących w dużej liczbie w tę sobotę; za wodę mineralną; za kawę i herbatę.
 34. Owoce i napoje dla goszczącej w naszej parafii grupy muzycznej „Marana-tha”.
 35. Pobrałem z konta parafialnego 10 tyś złotych z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego dla końcowego rozliczenia się z firmą, która to po poprzedniej, niesumiennej firmie, z którą zerwaliśmy umowę – zamknęła prace przy starym kościele związane z podbiciem fundamentów, ich izolacją, drenażem i odprowadzeniem deszczówki, uzupełnieniem kamienia w chodniku, odgromieniem oraz plantowaniem ziemi i zasiewem trawy (kosmetyką terenu) itd. Mieliśmy do zapłacenia: 8855,77 zł.
 36. Składka inwestycyjna (na potrzeby parafii) z drugiej niedzieli maja (13 V) wyniosła 3063 zł.
 37. Pewna rodzina z parafii, chcąca pozostać anonimową, złożyła ofiarę 5000 zł na cele parafialne oraz 2 x po 2500 zł na rzecz dwóch ochronek na Ukrainie prowadzonych przez siostry zakonne: ss. Józefinki w Stryju oraz ss. Sercanki w Nowogradzie Wołyńskim (kwestowały u nas). Dzięki!
 38. Serdecznie dziękuję panom z grupy dziesiętnika Alojzego Barskiego – pracowali przy zwózce kamieni, plantowaniu ziemi i sprzątaniu śmieci na cmentarzu i układaniu skarpy za nową plebanią: Alojzy Barski, Krzysztof Plata, Krzysztof Janus, Michał Janus, Mateusz Janus, Marcin Janus (+ traktor), Janus Andrzej, Marian Radzik, Mieczysław Janus; oraz zamiast pracy 100 zł złożył Ryszard Górski i 50 zł Carlos Velarde Vasqez.
 39. Serdecznie dzięki paniom z grupy dziesiętnika Władysława Stanka – pracowały przy zbieraniu kamieni przy cmentarzu i schodach z zawiezieniem na parking przy cmentarzu: Barbara i Karol Janus (za Agatę Janus), Jolanta Kałuzińska, Małgorzata Czyżycka, Konrad Siedlarz (za Janinę Siedlarz), Helena Ptaszkowska, Renata Szczepka, Teresa Szczepka oraz zamiast pracy ofiarę 2 x po 50 zł złożyły Monika Ochwat i Jolanta Ochwat.
 40. Również na tacę ofiarę 50 zł złożyła Anna Sikora z grupy sprzed dwóch tygodni – dziesiętnika Romana Pazgana. Bóg zapłać.
 41. Na sobotę na 7:00 do kamieni i ziemi proszę panów z grupy dziesiętnika Mariusza Hatlasia. Potrzebny jest ciągnik z przyczepką lub wozem.
 42. Także na sobotę proszę panie z grupy dziesiętnika Stanisława Ptaka. Czeka je nadal praca zbierania drobnych kamyków (przy schodach).
 43. Dziękuję za rozebranie Grobu Pańskiego – zajął się tym gospodarz z ekipą. Zabierzmy do domów palmy.
 44. Dziękuję p. Zbigniewowi Górce za ofiarowaną markową zapalniczkę do świec w kościele.
 45. Redakcja „Niedzieli” przekazała parafii albumiki „Lourdes – przyjdźcie i obmyjcie się” oraz „JP II – Santo subito”. Rozdam za Majówki.
 46. Na sprzątanie 300 zł przekazały 3 rodziny: Agnieszka i Stanisław Kruczek, Klementyna i Daniel Kruczek, Agata i Paweł Siedlarz. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny: Ewa i Jan Wojciechowska; Jan i Beata Witek; Anna i Wojciech Janus.
 47. Z tyłu do darmowego zabrania reklamowy tygodnik „Niedziela” – od przyszłego tygodnia będzie do nabycia po 5 zł za egzemplarz.
 48. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (5 zł); „Miłujcie się” (4 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł); kwartalnik „Wieści Gminne” (3 zł).
 

Ewangelia na dziś