Start Informacje Niedziela Zesłania Ducha Świętego „Zielone Świątki” – 20 maja 2018
Niedziela Zesłania Ducha Świętego „Zielone Świątki” – 20 maja 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 20 maja 2018 20:34

Niedziela Zesłania Ducha Świętego „Zielone Świątki” – 20 maja 2018

W tygodniu:

Niedziela – 20 V –Niedziela Zesłania Ducha Świętego „Dzień Pięćdziesiątnicy”

Poniedziałek – 21 V – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła (II dzień Pentekosty)

Wtorek – 22 V – wsp. dow. św. Rity z Cascii, zak.

Czwartek – 24 V – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana; albo: wsp. NMP Wspomożycielki Wiernych (opuszcza się)

Piątek – 25 V – wsp. dow. św. Bedy Czcigodnego, prezb. i dokt. Kośc.; albo: św. Grzegorza VII, pap.; albo: św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziew.

Sobota – 26 V – wsp. dow. św. Filipa Nereusza, prezb.

Niedziela – 27 V – Niedziela Trójcy Przenajświętszej; albo: wsp. św. dow. św. Augustyna z Canterbury, bpa (opuszcza się)

 1. Liturgia Słowa w tę Uroczystość „Pentekosty” przypomina nam, iż wszystko co święte w Kościele – dzieje się mocą Ducha Świętego.
 2. W tę niedzielę (20 V) przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy liturgiczny Okres Wielkanocy.
 3. Podczas „wotywy” (9:00) śpiewa dziś muzyczna grupa młodzieżowa „Siewcy Miłości”. Podczas „sumy” (10:30) śpiewa zaś chór parafialny.
 4. Natomiast podczas popołudniowej Mszy św. o 14:30 (w cerkwi) zagra akustycznie zespół „Marana-tha” . Można będzie wtedy też nabyć za sumę 15 zł jedną z ich płyt „Byle do nieba” z kilkunastoma ich pieśniami religijnymi i z kilkunastoma samymi podkładami instrumentalnymi do karaoke – czyli same melodie do tych religijnych piosenek, a w okładce śpiewnik z tekstami. Jeszcze raz polecam.
 5. Zespół ten rozprowadza też płytę scholii dziecięcej z Dębicy „Serduszka” i goście z 12 kolędami i pastorałkami – także po 15 zł.
 6. Dzisiaj (do północy) można zyskać odpust zupełny za recytację lub śpiew hymnu: „O Stworzycielu Duchu, przyjdź…”
 7. Po ostatniej Mszy św. usuwa się z prezbiterium figurę Zmartwychwstałego i krzyż z czerwoną stułą (paschał umieszcza się przy chrzcielnicy).
 8. W niedzielę 20 V (od soboty 19 V) uroczystości związane z 25-leciem Obrazu św. Rity w Nowym Sączu (Biały Klasztor). Patrz: plakat.
 9. Jutro (21 V), tj. w poniedziałek, II dzień świąt, czyli Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.
 10. 21 V porządek Mszy św. półświąteczny: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 17:00 (ze względu na pracujących). Majówka po Mszy św. Nie ma o 14:30.
 11. W ten dzień 21 maja o 9:00 odprawiona będzie Msza św. „szkolna” w święto patronalne szkoły w Królowej Górnej im. Wincentego Witosa.
 12. We wtorek 22 V kończą się Msze św. pogrzebowe za śp. Helenę Świgut. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
 13. We środę 23 maja w Nabożeństwie Majowym w charakterze gości wezmą udział członkowie Akcji Katolickiej z parafii: Nawojowa, Nowy Sącz – MB Niepokalanej oraz z Kamionki Wlk.. Podejmuje ich nasz oddział AK (po Majówce w świątyni – wspólne ognisko przy remizie OSP).
 14. W czwartek 24 V w Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Msze św. o 6:30 i 18:30 (po Majówce o 18:00).
 15. W czwartek 24 maja br., w święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, odbędzie się kolejna – już III Pielgrzymka Kapłanów Diecezji Tarnowskiej do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie (od 9:45 do 13:30).
 16. W dniu 24 V (czwartek) przypada też Dzień Modlitw za Kościół w Chinach.
 17. Dnia 26 maja (sobota) przeżywa się też Dzień Matki – pamiętajmy o nich w modlitwie.
 18. W najbliższą niedzielę 27 maja na „sumie” łaski chrztu dostąpi kolejne urodzone w naszej parafii dziecko: Liliana Julia Kulka.
 19. W niedzielę 27 maja odpust w parafii św. Rocha w Nowym Sączu „ku czci Najświętszej Trójcy” (suma o 11:00).
 20. Czas Komunii Św. wielkanocnej trwa jeszcze ten tydzień – aż do Niedzieli Trójcy Świętej włącznie.
 21. Po Niedzieli Trójcy Świętej rozpoczyna się II Okres Zwykły (w ciągu roku) – wracamy w liturgii Mszy św. do „9 tygodnia zwykłego”.
 22. Także po antyfonie „Wesel się Królowo miła” wraca się do „Anioł Pański”, a w Psałterzu do I Tygodnia Brewiarza.
 23. Nabożeństwa Majowe od poniedziałku do soboty – codziennie o 18:00 z udzieleniem Komunii Świętej dla nie pozostających na Mszy św., która sprawowana będzie około 18:30.
 24. W niedziele Nabożeństwa Majowe w starym kościele o 14:00 – potem o 14:30 celebra Mszy św.
 25. Mających trudność z przybyciem na Nabożeństwa Majowe w świątyni zachęcam do śpiewu majówek przy różnych kapliczkach i krzyżach.
 26. Trasa Bożego Ciała: w tym roku udajemy się w procesji Eucharystycznej na „Pagorek” w Królowej Polskiej i z powrotem koło starego cmentarza. Cała trasa liczy sobie 2500 metrów. Pierwszy ołtarz po wyjściu z kościoła będzie po 400 metrach koło zakładu pp. Spólników na starej drodze; drugi ołtarz na 1100 metrze koło pp. Świgutów na „Pagorku”; trzeci ołtarz na 1400 metrze koło pp. Wyszowskich przy starym cmentarzu; czwarty ołtarz koło pp. Majochów na 1800 metrze. Hasła przy czterech ołtarzach: Ołtarz główny: Chleb i wino mocą Ducha Świętego staje się Ciałem i Krwią Pańską I.   Duch Święty odsłania nam tajemnicę Eucharystii II.   Duch Święty umacnia nas przez Eucharystię III.   Duch Święty w Eucharystii daje nam życie wieczne IV.   Duch Święty jednoczy nas w Ciele i Krwi Chrystusa.
 27. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych: w środę o 17:00 – DSM, w czwartek o 17:00 – zbiórka ministrantów, w piątek o 17:00 – próba scholii parafialnej, piątek o 19:00 – spotkanie KSM-u.
 28. W związek małżeński zamierzają wstąpić kolejne trzy pary – to pierwsza zapowiedź przedślubna: Jacek Bartłomiej Pałka, zam. Królowa Polska; oraz: Iwona Anna Kotas, zam. Królowa Polska. b.  Janusz Stanisław Górka, zam. Nowy Sącz; oraz: Iwona Maria Borkowska, zam. Królowa Górna. Krzysztof Jakub Groń, zam. Mszalnica-Zagóra; oraz: Sylwia Józefa Janus, zam. Królowa Górna. Kto by wiedział o jakichkolwiek przeszkodach do zawarcia tych małżeństw, winien to zgłosić w kancelarii parafialnej.
 29. W piątek o 14:00 odbył się pogrzeb zmarłego niespodziewanie we wtorek śp. Krzysztofa Stasika. Wcześniej przy zwłokach modlono się w starym kościele w środę i czwartek oraz w nowym kościele w piątek o 13:30. Za jego duszę odprawionych będzie 146 Mszy św. (124 indywidualnie zamówione oraz 22 od uczestników pogrzebu). Niech odpoczywa w Bogu.
 30. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w. NMP Matki Kościoła zel. Heleny Wacławiak.
 31. Wydatki tego tygodnia: Zapłaciłem rachunek za gaz i za benzynę do traktorka-kosiarki.
 32. Za transport z dziewcząt z DSM na pielgrzymkę do Chorzelowa (280 km) firmie „Witex”.
 33. Zakup 4 pizz dla pań i panów pracujących w dużej liczbie w tę sobotę; za wodę mineralną; za kawę i herbatę.
 34. Owoce i napoje dla goszczącej w naszej parafii grupy muzycznej „Marana-tha”.
 35. Pobrałem z konta parafialnego 10 tyś złotych z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego dla końcowego rozliczenia się z firmą, która to po poprzedniej, niesumiennej firmie, z którą zerwaliśmy umowę – zamknęła prace przy starym kościele związane z podbiciem fundamentów, ich izolacją, drenażem i odprowadzeniem deszczówki, uzupełnieniem kamienia w chodniku, odgromieniem oraz plantowaniem ziemi i zasiewem trawy (kosmetyką terenu) itd. Mieliśmy do zapłacenia: 8855,77 zł.
 36. Składka inwestycyjna (na potrzeby parafii) z drugiej niedzieli maja (13 V) wyniosła 3063 zł.
 37. Pewna rodzina z parafii, chcąca pozostać anonimową, złożyła ofiarę 5000 zł na cele parafialne oraz 2 x po 2500 zł na rzecz dwóch ochronek na Ukrainie prowadzonych przez siostry zakonne: ss. Józefinki w Stryju oraz ss. Sercanki w Nowogradzie Wołyńskim (kwestowały u nas). Dzięki!
 38. Serdecznie dziękuję panom z grupy dziesiętnika Alojzego Barskiego – pracowali przy zwózce kamieni, plantowaniu ziemi i sprzątaniu śmieci na cmentarzu i układaniu skarpy za nową plebanią: Alojzy Barski, Krzysztof Plata, Krzysztof Janus, Michał Janus, Mateusz Janus, Marcin Janus (+ traktor), Janus Andrzej, Marian Radzik, Mieczysław Janus; oraz zamiast pracy 100 zł złożył Ryszard Górski i 50 zł Carlos Velarde Vasqez.
 39. Serdecznie dzięki paniom z grupy dziesiętnika Władysława Stanka – pracowały przy zbieraniu kamieni przy cmentarzu i schodach z zawiezieniem na parking przy cmentarzu: Barbara i Karol Janus (za Agatę Janus), Jolanta Kałuzińska, Małgorzata Czyżycka, Konrad Siedlarz (za Janinę Siedlarz), Helena Ptaszkowska, Renata Szczepka, Teresa Szczepka oraz zamiast pracy ofiarę 2 x po 50 zł złożyły Monika Ochwat i Jolanta Ochwat.
 40. Również na tacę ofiarę 50 zł złożyła Anna Sikora z grupy sprzed dwóch tygodni – dziesiętnika Romana Pazgana. Bóg zapłać.
 41. Na sobotę na 7:00 do kamieni i ziemi proszę panów z grupy dziesiętnika Mariusza Hatlasia. Potrzebny jest ciągnik z przyczepką lub wozem.
 42. Także na sobotę proszę panie z grupy dziesiętnika Stanisława Ptaka. Czeka je nadal praca zbierania drobnych kamyków (przy schodach).
 43. Dziękuję za rozebranie Grobu Pańskiego – zajął się tym gospodarz z ekipą. Zabierzmy do domów palmy.
 44. Dziękuję p. Zbigniewowi Górce za ofiarowaną markową zapalniczkę do świec w kościele.
 45. Redakcja „Niedzieli” przekazała parafii albumiki „Lourdes – przyjdźcie i obmyjcie się” oraz „JP II – Santo subito”. Rozdam za Majówki.
 46. Na sprzątanie 300 zł przekazały 3 rodziny: Agnieszka i Stanisław Kruczek, Klementyna i Daniel Kruczek, Agata i Paweł Siedlarz. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny: Ewa i Jan Wojciechowska; Jan i Beata Witek; Anna i Wojciech Janus.
 47. Z tyłu do darmowego zabrania reklamowy tygodnik „Niedziela” – od przyszłego tygodnia będzie do nabycia po 5 zł za egzemplarz.
 48. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (5 zł); „Miłujcie się” (4 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł); kwartalnik „Wieści Gminne” (3 zł).
 

Ewangelia na dziś

 • 2019-06-16, Uroczystość Najświętszej Trójcy
  J 16,12-15
  Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.