Start Informacje Duszpasterskie XV Niedziela Zwykła – 15 lipca 2018
Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
XV Niedziela Zwykła – 15 lipca 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
sobota, 14 lipca 2018 18:19

XV Niedziela Zwykła – 15 lipca 2018

W tygodniu:

Niedziela – 15 VII – XV Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Bonawentury, bpa i dokt. Kośc. (opuszcza się z racji niedzieli)

Poniedziałek – 16 VII – wsp. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Środa – 18 VII – wsp. św. Szymona z Lipnicy, prezb.

Czwartek – 19 VII – we wszystkich parafiach Nowego Sącza: Uroczystość św. Małgorzaty, dziew. i męcz. – patronki miasta

Piątek – 20 VII – wsp. dow. bł. Czesława, prezb.

Sobota – 21 VII – wsp. dow. św. Wawrzyńca, z Brindisi, prezb. i dokt. Kośc.; albo: św. Apolinarego, bpa i męcz. Kośc.

Niedziela – 22 VII – XVI Niedziela Zwykła; albo: Święto św. Marii Magdaleny (opuszcza się)

 1. Liturgia Słowa traktuje dziś o powołaniu prorockim i apostolskim oraz boskim posłaniu wybrańców do swego Ludu – nas w Chrystusie.
 2. W tę niedzielę 15 VII zgodnie z zapowiedzią składka przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.
 3. W poniedziałek 16 lipca wspomina się w liturgii Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel – zachęcam do noszenia Jej Szkaplerza.
 4. We środę 16 VII czcimy św. Szymona z niedalekiej od nas Lipnicy, która ma także dwie św. siostry Ledóchowskie (Urszulę i Marię Teresę).
 5. W środę o godz. 16:00 ślub kolejnej pary narzeczeńskiej: Iwona Maria Borkowska oraz Janusz Stanisław Górka.
 6. Tak więc we środę w naszej parafii Msze św. o trzech porach: poranna o 6:30, ślubna o 16:00 i wieczorna o 18:00.
 7. W czwartek i w piątek 19-20 VII w Nowym Sączu we wszystkich parafiach celebruje się Uroczystość św. Małgorzaty – patronki miasta.
 8. W związku z tym, w tymże mieście z racji Uroczystości nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (dyspensa).
 9. Za półtorej tygodnia 25 lipca wspomina się w liturgii św. Krzysztofa, patrona kierowców. Dlatego też w najbliższą niedzielę 22 VII tradycyjnie już zachęcam do włączenia się w "Akcję św. Krzysztof – 1 grosz za 1 km bezpiecznej jazdy" na środki transportu dla misjonarzy, zorganizowaną przez MIVA Polska. Warto wiedzieć, że wszyscy nasi tarnowscy misjonarze korzystają z pojazdów ufundowanych przez MIVA.
 10. Tak więc w przyszłą niedzielę, tj. 22 VII po każdej Mszy św. kapłan podejdzie na wszystkie parkingi, by po modlitwie błogosławieństwa kierowców w świątyni, pokropić wodą święconą nasze pojazdy (samochody, motory, motorowery, rowery).
 11. Księdzu towarzyszyć będą ministranci bądź lektorzy, od których otrzymamy stosowny obrazek z modlitwą do św. Krzysztofa; można też będzie wedle naszego uznania i woli złożyć ofiarę na środki transportu dla misjonarzy.
 12. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie „III Róża rodziców modlących się za swe dzieci" – p.w. sł. Bożego ks. Józefa Andrasza, zel. Elżbiety Kogut.
 13. Druga zapowiedź przedślubna: w związek małżeński zamierzają wstąpić: Sławomir Adam Ogórek, zam. Królowa Polska; oraz: Natalia Małgorzata Niewiarowska, zam. Fałkowice k/Gdowa. Jeśli ktoś zna przeszkody do zawarcia tego małżeństwa – niechaj zgłosi w kancelarii.
 14. Msze św. „gregoriańskie” za śp. Krzysztofa Stasika, za wiedzą wdowy, odprawiane będą przez ks. misjonarza w Burkina Faso w Afryce.
 15. We czwartek 5 lipca odeszła do wieczności nasza parafianka śp. Maria Siedlarz. Jej pogrzeb odbył się w sobotę 7 VII. Za jej nieśmiertelną duszę odprawionych będzie 160 Mszy św. (147 zamówionych indywidualnie i 13 od uczestników pogrzebu). Pax in aeternum!
 16. W czasie wakacji wszystkie spotkania formacyjne, zbiórki i próby różnych grup parafialnych są zawieszone. Powrócimy do nich od 1 września.
 17. Także na czas lipca z racji mojego urlopu zawieszone są sobotnie prace – jak Bóg da, zaczniemy je znów od 1 sierpnia.
 18. Intencje pogrzebowe odprawiane są częściowo poza parafią podczas mojego urlopu. Rodziny zmarłych zapraszam do świątyni w dzień sprawowania „intencji pogrzebowej”– można przyjąć Komunię Świętą w intencji swoich bliskich zmarłych.
 19. Słuchajmy z uwagą ogłoszeń, bo dochodzą bieżące informacje (nie ujęte w biuletynie przygotowanym uprzedzająco przed wyjazdem na urlop).
 20. Na oazie w Czchowie początkiem lipca przebywała trójka dziewczynek z DSM: Kinga Jelito, Emilia Poręba, Daria Siedlarz.
 21. Przywóz w miniony piątek (tak jak i zawózka w poniedziałek) KSM-owiczów z Dębowca: moim busem zawiozłem i przywiozłem 6 KSM-owiczów: Monika Mężyk, Magdalena Witek, Mateusz Witek, Mateusz Jawor, Adrian Legutko oraz dołączyła do nich Mariola Gaj.
 22. Na oazie ministranckiej w Kołobrzegu przebywa siedmiu naszych ministrantów i lektorów: Mateusz Michalik, Kacper Janus, Krzysztof Cienki, Krystian Uroda, Kamil Czyżycki, Adrian Grybel, Karol Rams (za niego Jakub Tokarczyk).
 23. Wydatki tego tygodnia: Za maszyny do siłowni i przyrządy do fitness. Na farby, taśmy malarskie, środki do odgrzybiania i usunięcia pleśni i wilgoci dałem malującym kościół „a konto”. Na jedzenie dla malarzy kościoła.
 24. Składka inwestycyjna z niedzieli 8 lipca wyniosła: 2930,02 zł.
 25. Z ofiary 100 zł złożonej dodatkowo przy zamawianiu Mszy św. Złotego Jubileuszu Małżeńskiego Janiny i Józefa Siedlarzów zakupiłem korporały i ręczniczki na kielichy do sprawowania Mszy św. na ołtarzu (Msza św. jubileuszowa – w sobotę 21 VII o godz. 8:00).
 26. Trwają zapisy na XXXVI Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską w dniach 17-25 sierpnia. Jej hasło brzmi: „Pełni Ducha Świętego budujemy Kościół na wzór Chrystusa”. W parafiach zapisy trwają do 5 sierpnia. Potem już tylko na spotkaniu przedpielgrzymkowym przy Bazylice w parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu dnia 12 sierpnia o 18:00 w Sali Przemienienia Pańskiego.
 27. Koszt uczestnictwa w pielgrzymce jest następujący: od osoby 90 zł (jeśli idzie więcej osób z jednego domu to każda następna płaci po 60 zł; dziecko z domu do VI klasy włącznie płaci 60 zł; a każde kolejne z domu po 20 zł – resztę dopłaca Caritas). Uczestnik do 16-tego roku życia musi mieć wyznaczonego pełnoletniego opiekuna. Przewodnikiem „Grupy św. Małgorzata” jest ks. Zbigniew Biernat.
 28. Dziś, tj. 15 VII rozpoczyna się Tygodniowy Odpust ku czci MB Szkaplerznej w Tarnowie na Burku (kazania o 7 darach Ducha Świętego).
 29. Także w tym tygodniu rozpoczyna się kilkudniowy odpust ku czci św. Szymona z Lipnicy Murowanej. Główne uroczystości: we środę w dniu wspomnienia św. Szymona o 10:30 i 19:00 oraz w niedzielę uroczystość centralna o 11:00 z procesją z jego relikwiami.
 30. Tradycyjnie - podobnie jak w latach ubiegłych - Caritas Diecezji Tarnowskiej zaprasza parafie do wzięcia udziału w akcji "Tornister pełen uśmiechu". Ponieważ jednak – w związku z funkcjonującym Programem 500+, a także wyprawką szkolną 300+ – sytuacja materialna wielu rodzin uległa znacznej poprawie, jednak roztropne rozeznanie podpowiedzieć może nam, gdzie jeszcze potrzebna jest pomoc dzietnym rodzinom. Mam nadzieję, że większość z pieniędzy „rządowych” zostanie przeznaczona na zakup podręczników i ubrań dla dzieci, a my możemy pomóc w zakupie zeszytów i pomocy szkolnych. Przypominam, że akcja polega na przekazaniu chętnym wiernym w parafii (np. po niedzielnych Mszach św. w lipcu) pustych plecaków szkolnych z prośbą o zakupienie przyborów szkolnych i innych pomocy naukowych oraz wypełnienie nimi tychże plecaków. Zadanie może podjąć rodzina, kilka rodzin, zakład pracy itp. W niedzielę 19 sierpnia (2 tygodnie przed rozpoczęciem szkoły) wypełnione plecaki należy odnieść do kościoła, a następnie w tygodniu przekazać je dzieciom z rodzin rzeczywiście potrzebujących takiej pomocy. Rozeznaniem potrzeb zajmują się Parafialne Oddziały Caritas i one pod przewodnictwem Ks. Proboszcza koordynują całą Akcję. Przekazaniu plecaków można nadać uroczystą formę (w kościele, sali katechetycznej, itp...) W biurze Caritas Diecezji Tarnowskiej można już zgłaszać się po darmowe plecaki przeznaczone na ten cel! Przy okazji wyrażam raz jeszcze podziękowanie wszystkim dar serca oraz za promocję Akcji przekazywania 1% na Caritas.
 31. W związku z wprowadzeniem przepisów RODO przypominam, że działalność charytatywna prowadzona przez parafię w ramach Parafialnego Oddziału Caritas jest działalnością kościelną (parafialną), czyli duszpasterską i podlega tym samym przepisom, co inne formy działalności duszpasterskiej Kościoła. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w parafii jest ksiądz proboszcz. Ksiądz proboszcz upoważnia inne osoby do tzw. przetwarzania danych osobowych związanych z tą działalnością.
 32. Przypominam jeszcze raz, iż opłaty na ogrzewanie i utrzymanie cmentarza nadal wynoszą 70 zł od rodziny (40 zł + 30 zł); można je składać od poszczególnych rodzin w kopertach na tacę lub przelewem na parafialne konta: Wpłaty na ogrzewanie i cmentarz można dokonywać tradycyjnie w kopertach na tacę, albo też przelewem na konto parafialne: PKO BP S.A. Oddział I w Nowym Sączu – Nr 50 1020 3453 0000 8102 0008 2370, Wpłaty na konto budowlane można dokonywać tradycyjnie "Dziesiętnikom", albo też przelewem na konto parafialne-budowlane: Bank Pekao S.A. w Oddział w Nowym Sączu – Nr 82 1240 1558 1111 0010 6437 8557, Dobrowolne ofiary na potrzeby „Biuletynu Parafialnego” i utrzymanie „Strony Internetowej” można wpłacać na konto: mBank: 96114020040000320268843252.
 33. W tym tygodniu montowane będą ocynkowane stojaki na rowery: większy przed kościołem oraz mniejszy koło nowej plebanii. Wykonał je i zajął się montażem nasz parafianin Jarosław Kachniarz z Mszalnicy-Zagóry. Rozliczę się z materiału i robocizny po moim przyjeździe z urlopu.
 34. Nadal trwają prace odświeżenia na biało ścian wewnątrz kościoła. W tej chwili zacznie się malowanie (odświeżanie) nawy głównej.
 35. Przy okazji dziękuję paniom Bożenie Gaborek i Krystynie Michalik za prace porządkowe związane z malowaniem (także czyszczenie kinkietów i żyrandoli). Przy pielęgnacji kwiatów i ich obcince pomagała im też Klaudia Michalik. Dziękuję.
 36. Od Urszuli Łaszczewskiej (z domu Halkowicz) otrzymaliśmy kolejne zdjęcia „łemkowskie” do muzeum starej plebanii. Dziękuję.
 37. Wójt Gminy zaprasza jutro (16 VII) do sali GOK  w Kamionce Wielkiej, gdzie o 17:00 na spotkanie informacyjne dotyczące „dofinansowania do szkoleń komputerowych, językowych, zawodowych i prawa jazdy” dla mieszkańców gminy.
 38. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Mszalnicy-Zagóra: Beata i Grzegorz Mucha; Genowefa Kasprzyk; oraz z Królowej Polskiej: Janina, Ryszard Ogórek. I tym sposobem od 15 lipca zaczyna się od nowa kolejka do sprzątania.
 39. Z tyłu świątyni na stoliku ciągle jest jeszcze do zabrania darmowy periodyk „Na Fali” – w nim m.in. informacje o V Synodzie Diecezji Tarnowskiej.
 40. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (5 zł); „Niedziela” (5 zł); „Miłujcie się” (4 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł); kwartalnik „Wieści Gminne” (3 zł).
Poprawiony: sobota, 14 lipca 2018 19:45
 

Ewangelia na dziś