Start Intencje Porządek Mszy św. (13-20 I 2019):
Porządek Mszy św. (13-20 I 2019): PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 13 stycznia 2019 17:44

Porządek Mszy św. (13-20 I 2019):

Niedziela: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30

Poniedziałek, wtorek, czwartek : 6:30

Środa: 17:00 (z Nowenną do MBNP)

Piątek: 15:00 (Godzina Miłosierdzia) – 17:00

Sobota: 6:30 – 8:00

Niedziela: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30

 

Intencje Mszy św. (13 – 20 I 2019):

 

Poniedziałek:

g. 6:30 – + Maria Smoroń (w 9 r. śm.) – od męża z dziećmi z rodzinami

● – + Julian Popiela (w 14 r. śm.) – od córki (x. prałat)

● – (poza parafią) + Maria Ruszkowicz – od uczestników pogrzebu 1/17

 

Wtorek:

g. 6:30 – + Kazimierz Kruczek – od klasy III A z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej

● – + Józef Witek – od firmy „Konspol” hala pakowania 6/6 (x. prałat)

● – (poza parafią) + Eugeniusz Surma – od uczestników pogrzebu 1/11

 

Środa:

g. 17:00 – + Tadeusz Groń – od żony i dzieci

● – ++ Marian i Władysław Grybel: o niebo – od Krzysztofa z żoną (x. prałat)

● – (poza parafią) + Ireneusz Janus – od uczestników pogrzebu 1/11

 

Czwartek:

g. 6:30 – + Władysław Nowak – od rodziny Skwarków

● – + Czesław Ochwat – od Marii i Andrzeja Stanków z rodziną (x. prałat)

● – (poza parafią) + Ludwik Ogórek – od uczestników pogrzebu 2/14

 

Piątek:

g. 15:00 – + Marian Groń – od sąsiadów Bobaków z rodziną

● – + Antoni Rams – od Andrzeja i Grażyny Michalik z rodziną (x. prałat)

g. 17:00 – + Danuta Wyszowska: o wieczną radość dla jej duszy (w 4 r. śm.) – od mamy Kazimiery Ogorzały

● – + Anna Pazgan – od Marii i Dominika Janusz (x. prałat)

● – (poza parafią) + Maria Siedlarz – od uczestników pogrzebu 4/13

 

Sobota:

g. 6:30 – + Czesława Górka – od Ilony i Tadeusza Rams

● – + Stanisław Michalik – od chrześnicy Małgorzaty Kruczek 1/2 (x. prałat)

g. 8:00 – + Józef Borkowski - od rodziny Kocembów – zakończenie

● – + Jadwiga Poręba – od rodziny Wacławiaków (x. prałat)

● – (poza parafią) + Maria Wyszowska – od uczestników pogrzebu 4/24

 

Niedziela:

g. 7:00 – + Antoni Bochenek (z ok. im.) – od córki z rodziną

● – + Antoni Bochenek (z ok. Dnia Dziadka) – od wnuczek (x. prałat)

g. 9:00 – + Edward Pazgan (w r. śm.) – od żony i dzieci

● – + Edward Pazgan (w r. śm.) – od od wnuków z okazji Dnia Dziadka (x. prałat)

g. 10:30 – o bł. Boże w Nowym Roku dla rodziny Porębów i Chronowskich, a także o wstaw. MB i światło Ducha

Świętego w całym życiu

g. 14:30 – + Józef Wyszowski (w 16 r. śm.) – od córki Małgorzaty z rodziną

 

Ewangelia na dziś

  • 2019-09-15, 24. Niedziela zwykła
    Łk 15,1-32
    Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła». Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam». Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”. Powiedział też: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: «Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada». Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: «Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników». Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem». Lecz ojciec rzekł do swoich sług: «Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się; ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się». I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: «Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego». Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: «Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę». Lecz on mu odpowiedział: «Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się»”.