Start Intencje Intencje Mszy św. (31 III – 7 IV III 2019):
Intencje Mszy św. (31 III – 7 IV III 2019): PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 31 marca 2019 13:14

Intencje Mszy św. (31 III – 7 IV 2019):

 

Poniedziałek:

g. 6:30 – + Jan Stanek – od syna Tomasza z rodziną

● – + Władysław Witek – od Agaty i Michała Szczurek z rodziną (x. prałat)

g. 18:00 – + Maria Oracz – od córki Teresy z mężem


Wtorek:

g. 6:30 – + Maria Rokicka – od rodziny Wacławiaków 2/2

● – + Eugeniusz Siedlarz – od rodziny Krupów

● – + Kazimierz Kruczek – od rodziny Potońców z Maszkowic (x. prałat)

g. 18:00 – + Maria Oracz – od córki Stanisławy

● – + Józef Witek – od rodziny Żabińskich


I Środa:

g. 18:00 – + Janina Kogut (w r. śm.): o niebo – od Rymanowiczów

● – ++ Jan i Zofia Świder: o spokój wieczny

● – ++ Władysław i Janina Poręba (w r. śm. Władysława) – od syna Kazimierza z rodziną (x. prałat)


I Czwartek:

g. 6:30 – + Czesław Ochwat – od Tadeusza Ruszkowicza

● – + Władysław Nowak – od rodziny Łabuda

● – + Marian Groń – z int. śp. Tadeusza Groń z rodziną (x. prałat)

g. 18:00 – + Maria Rokicka – od kuzynki Heleny Wacławiak z rodziną

● – w int. Bogu wiadomej: o rozwiązanie trudnych spraw w rodzinie, o światło D. Św. w właściwym rozeznaniu życia


I Piątek:

g. 6:30 – + Antoni Rams – od Grażyny z rodziną z Cieniawy

● – + Anna Pazgan – od Barbary Tokarz z Nawojowej (x. prałat)

g. 15:00 – + Stanisław Michalik – od bratanicy Teresy z rodziną 1/2

● – + Czesława Górka – od Marii i Pawła Kołodziejczyk z Ptaszkowej (x. prałat)

g. 18:00 – w int. nowobierzmowanych: dziękczynna i o światło D. Św. i właściwe wybory dróg życiowych – od ich rodziców

● – + Maria Oracz – od Mariana Ogórka


I Sobota:

g. 6:30 – + Kazimierz Ptaszkowski – od Stanisławy i Kazimierza Bochenków

● – + Jan Bochenek – od Stanisławy i Kazimierza Bochenków (x. prałat)

g. 8:00 – ++ dusze rodziców i teściów: Wojciech i Agnieszka oraz Józef i Zofia: o wieczną radość

● – + Tadeusz Witek – od siostry Marii z rodziną

g. 18:00 – + Stanisława Chochla – od koleżanki Leonii Witek


I Niedziela:

g. 7:00 – w int. Marii Kruczek: podz. za otrz. łaski, z pr. o zdr. i bł. Boże w dalszym życiu

● – + Jan Stanek – od rodziny Koteckich z Kamionki Wielkiej (x. prałat)

g. 9:00 – + Maria Oracz: o wieczną radość – od członkiń Róży p.w. NMP Królowej Polski – zel. Antoniny Ptaszkowskiej

● – + Maria Oracz – od rodziny Heleny i Krzysztofa Ptaszkowskich (x. prałat)

g. 10:30 – za parafian (pro populo)

około g. 14:30 – ++ Maria Stępień, Ewa Dobosz: o niebo

Poprawiony: niedziela, 14 kwietnia 2019 05:25
 

Ewangelia na dziś

  • Czwartek 2019-06-27, 12. tydz. zwykły
    Mt 7,21-29
    Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?» Wtedy im oświadczę: «Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości». Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry, i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.