Start Intencje Porządek Mszy św. (5-12 V 2019):
Porządek Mszy św. (5-12 V 2019): PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 05 maja 2019 16:51

Porządek Mszy św. (5-12 V 2019):

I Niedziela: 7:00 – (dodatkowo około 8:00 – w cerkwi) – 9:00 – 10:30 – 14:30

Poniedziałek: 6:30 – 18:00 (Majówka ku czci MNP i Msza św.).

Wtorek: 18:00 (Majówka i Msza św.)

Środa: 6:30 i 18:00 – Majówka z Nowenną do MBNP i Msza św.

Czwartek: 18:00 (z Majówką ku czci MB przed IHS)

Piątek: 15:00 (z koronką do MB): 18:00 Majówka z Mszą św.

Sobota: 6:30 – 8:00 – 15:00 (ślub) – 18:00 (Majówka przed IHS i Msza św.)

Niedziela: 7:00 – 9:00 – 11:00 (I Komunia Święta) – 14:30 (w cerkwi); o 14:00 – majówka ku czci MB; po Mszach Adoracja IHS

 

Intencje Mszy św. (5-12 V 2019):

 

Poniedziałek:

g. 6:30 – + Teresa Kowalczyk – od Heleny Sadłoń z rodziną

● – + Edward Pazgan – od Karola i Sylwii Górka (x. prałat)

g. 18:00 – + Władysław Kruczek – od pracowników Zakładów Mięsnych „Szubryt” – Dział Maszyn 2/3

● – + Tadeusz Groń – z int. uczniów i wychowawczyni I klasy Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej 1/2

● – + Józef Kogut – od Anny i Jacka Stasianek (x. prałat)


Wtorek:

g. 18:00 – + Stanisław Szczecina (w 31 r. śm.): o wieczną radość – od rodziny Ptaszkowskich

● – ++ Janina i Stanisław Jelito: o radość wieczną – od sąsiada Piotra

● – + Genowefa Siedlarz (w 7 dz. po śm.) – od córki Władysławy z mężem i dziećmi (x. prałat)


Środa:

g. 6:30 – + Maria Wyszowska – od siostry Zofii z rodziną

● – + Krzysztof Stasik – od Anny Kruczek z Kamionki Wielkiej

g. 18:00 – + Stanisław Szczecina (w 31 r. śm.): o wieczną radość – z int. Kościółków

● – + Stanisław Kruczek – z int. żony

● – + Stanisław Siedlarz (z ok. im.): o niebo – od żony (x. prałat)


Czwartek:

g. 18:00 – ++ Aniela i Franciszek Szczepka

● – w int. Patryka Lelito (z ok. 18 r. ur.): z podz. za otrz. ł., z pr. zdr. i bł. B. oraz op. MB i św. D. Św. w życiowych

wyborach – od rodziców i siostry

● – + Stefan Groń (z ok. 7 dnia po śm.) – od najbliższej rodziny (x. prałat)


Piątek:

g. 15:00 – w int. Eleny Marii Laskosz (dziecka ochrzczonego 22 IV): o wszel. łaski i błog. Boże – od rodziców i rodzeństwa

● – + Stanisław Kruczek – od sąsiadów Małgorzaty i Pawła z rodziną

g. 18:00 – w int. Konrada i Marty (w ich ur.): z podz. za otrz. ł., z pr. o zdr.., bł. B., op. MB i dary D. Św. – od rodziców

● – + Stanisław Poręba: o dar nieba – od siostry

● – + Maria Siedlarz – od wnuka Krzysztofa (x. prałat)


Sobota:

g. 6:30 – + Ludwik Ogórek – od sąsiadów Marii i Józefa Ziębiec 2/2

g. 8:00 – w int. mamy Kazimiery (w 80 ur.): z podz. za otrz. ł. i z pr. o bł. B. i op. MB w dal. w życiu – od dzieci z rodzinami

g. 15:00 – w int. nowożeńców Faustyny Ruszkowicz i Jarosława Szczepanika: i błog. Boże w życiu i wszelką pomyślność

g. 18:00 – ++ Zofia i Eugeniusz Wacławiak: o wieczną radość – od syna z rodziną

● – + Ireneusz Janus – od kolegi z klasy (M.P.) 6/10 (x. prałat)


I Niedziela:

g. 7:00 – + Stanisław Ruszkowicz – od córki Antoniny Ptaszkowskiej

g. 9:00 – ++ Stanisława i Czesław Ogórek – od Mariana

● – w int. Heleny i Krzysztofa Ptaszkowskich (w 40 r. śl.): z podz. za otrz. ł. i op. MB , z pr. o bł. B w życiu (x. prałat)

g. 11:00 – w int. DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH: o wsz. łaski

g. 14:30 (cerkiew) – + Maria Ruszkowicz: o sp. wiecz. – od córki Faustyny i Jarosława

● (w Świdnicy) – + Maria Siedlarz: o dar nieba – gregorianka 11-17/30 (x. infułat)

Poprawiony: sobota, 15 czerwca 2019 23:06
 

Ewangelia na dziś

  • 2019-09-15, 24. Niedziela zwykła
    Łk 15,1-32
    Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła». Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam». Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”. Powiedział też: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: «Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada». Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: «Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników». Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem». Lecz ojciec rzekł do swoich sług: «Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się; ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się». I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: «Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego». Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: «Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę». Lecz on mu odpowiedział: «Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się»”.