Start Intencje Intencje Mszy św. (26 V – 2 VI 2019):
Intencje Mszy św. (26 V – 2 VI 2019): PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. Proboszcz   
niedziela, 26 maja 2019 17:28

Intencje Mszy św. (26 V – 2 VI 2019):

 

Poniedziałek:

g. 18:00 – + Maria Ptaszkowska – od syna Józefa z żoną 1/2

● – + Stefan Groń – od Krystyny Bagniuk z rodziną 2/2

● – + Genowefa Siedlarz – od córki Teresy z rodziną 3/4 (x. prałat)


Wtorek:

g. 18:00 – + Stanisław Kruczek – od Marii Kachniarz

● – + Maria Wyszowska – od chrześnicy Beaty

● – + Maria Siedlarz – od wnuczki Weroniki (x. prałat)


Środa:

g. 18:00 – ++ Janina Grybel (w 35 r. śm.) praz śp. mąż Józef: o spokój wieczny – od Krzysztofa z rodziną

● – ++ Aniela i Jan Jelito: o wieczną radość – od syna

● – + Józef Gondek – od Bernardy i Józefa Grybel (x. prałat)


Czwartek:

g. 18:00 – w int. mieszkańców Królowej Górnej: o czuwanie Opatrzności Bożej, zachowanie od nieszczęść i klęsk

żywiołowych i dalsze urodzaje oraz o bł. Boże dla mieszkańców

● – ++ Ludwika i Jan Dobosz (w 15 r. śm.): o dar nieba

● – + Aniela Gargula (z ok. im.): o sp. duszy – od wnuczki z rodziną (x. prałat)


Piątek:

g. 6:30 – + Ludwik Ogórek – od Małgorzaty Ziębiec

g. 15:00 – ++ Aniela Gargula (z ok. im.) i śp. mąż Józef: o dar nieba – od córki

g. 18:00 – w int. mieszkańców wsi Królowa Polska: podz. za Opatrzność Boską i z pr. o bł. w pracach, zachowanie od

niebezpieczeństw i klęsk żywiołowych i bł. Boże w rodzinach

● – + Genowefa Siedlarz (w 30 dz. po śm.): o zbawienie – od córki Władysławy z mężem i dziećmi

● – + Ireneusz Janus – od kolegi z klasy 7/10 (x. prałat)


I Sobota: g.

6:30 – + Kazimierz Kruczek: o sp. wieczny – od córki Bernadety

g. 8:00 – w int. mieszkańców Mszalnicy-Zagóry: jako podz. i z pr. o o bł. Boże, urodzaje oraz o obfite plony

i szczęśliwe zbiory i bezpieczeństwo przy pracy

● – + Eugeniusz Surma – rozpoczęcie „gregorianki” 1/30 (x. prałat)

g. 18:00 – + Maria Ruszkowicz – od syna Szymona 2/5

● – + Józef Hebda – od pewnej osoby (x. prałat)


I Niedziela:

g. 7:00 – + Józef Kogut (w 1 r. śm.): o radość wieczną – od żony

● – + Stefan Groń (w 30 dz. po śm.) – od żony Danuty (Stefanii) (x. prałat)

g. 9:00 – w int. Marii Kruczek: w podz. za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, z pr. o zdr. i bł. Boże na dalsze lata ż.

● – w int. Mileny i Amelii: podz. B. za wsz. ł. i o op. Aniołów Str. i wst. św. Rity – od rodziców (x. prałat)

g. 10:30 – pro populo (za parafian)

● – + Eugeniusz Surma – gregorianka 2/30 (x. prałat)

g. 14:30 (cerkiew) – w int. Jana: o łaskę zdrowia

 

● (w Świdnicy) – + Maria Wyszowska: o dar nieba – Msze św. gregoriańskie 4-10/30 (od piątku 24 V) (x. infułat)

Poprawiony: sobota, 15 czerwca 2019 23:05
 

Ewangelia na dziś

  • Czwartek 2019-06-27, 12. tydz. zwykły
    Mt 7,21-29
    Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?» Wtedy im oświadczę: «Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości». Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry, i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.